تبلیغات
تبلیغات

رده‌بندی جهانی

این جدول برگرفته از سایت رسمی http://www.futsalworldranking.be میباشد و دوشنبه هر هفته به روز میشود.

 

آخرین بروز رسانی- ۱۹ آذر ۹۲-  ۹ دسامبر  ۲۰۱۳

۱ (۱) Spain ۱۹۷۵ ۲ ۱
۲ (۲) Brazil ۱۹۴۶ ۱
۳ (۳) Italy ۱۷۵۷ ۳ ۰
۴ (۴) Russia ۱۷۲۵ ۴ ۰
۵ (۵) Portugal ۱۶۱۶ ۵ ۰
۶ (۷) Iran ۱۵۸۹ ۷ ۱
۷ (۶) Argentina ۱۵۸۶ ۶
۸ (۸) Ukraine ۱۴۶۸ ۸ ۰
۹ (۹) Paraguay ۱۴۰۷ ۱۰ ۱
۱۰ (۱۰) Japan ۱۳۹۶ ۹
۱۱ (۱۱) Romania ۱۳۷۷ ۱۱ ۰
۱۲ (۱۴) Colombia ۱۳۷۲ ۱۳ ۱
۱۳ (۱۲) Croatia ۱۳۶۴ ۱۴ ۱
۱۴ (۱۳) Azerbaijan ۱۳۶۲ ۱۵ ۱
۱۵ (۱۷) Slovenia ۱۳۳۹ ۲۲ ۷
۱۶ (۱۵) Thailand ۱۳۳۵ ۱۶ ۰
۱۷ (۱۶) Czech Republic ۱۳۲۸ ۲۰ ۳
۱۸ (۱۸) Serbia ۱۳۰۰ ۱۲
۱۹ (۱۹) Guatemala ۱۲۵۵ ۲۲ ۳
۲۰ (۲۰) Uzbekistan ۱۲۴۸ ۲۴ ۴
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
۲۱ (۲۲) Netherlands ۱۲۴۴ ۲۱ ۰
۲۲ (۲۱) Australia ۱۲۴۳ ۲۸ ۶
۲۳ (۲۳) Slovakia ۱۲۳۰ ۱۷
۲۴ (۲۴) Uruguay ۱۲۲۹ ۲۵ ۱
۲۵ (۲۵) Costa Rica ۱۲۲۳ ۱۹
۲۶ (۲۶) Belarus ۱۲۱۰ ۱۸
۲۷ (۲۷) Libya ۱۲۰۷ ۲۷ ۰
۲۸ (۲۸) Hungary ۱۲۰۴ ۲۹ ۱
۲۹ (۲۸) Belgium ۱۱۹۹ ۲۶
۳۰ (۳۰) Egypt ۱۱۷۱ ۳۰ ۰
۳۱ (۳۱) Panama ۱۱۶۸ ۳۱ ۰
۳۲ (۳۲) Kazakhstan ۱۱۶۷ ۳۵ ۳
۳۳ (۳۳) Bosnia-Herzegovina ۱۱۶۱ ۳۲
۳۴ (۳۴) United States ۱۱۵۰ ۳۳
۳۵ (۳۵) Cuba ۱۱۲۸ ۳۳
۳۶ (۳۶) Venezuela ۱۱۲۳ ۳۹ ۳
۳۷ (۳۷) China PR ۱۰۷۷ ۳۷ ۰
۳۸ (۳۸) Peru ۱۰۷۵ ۴۲ ۴
۳۹ (۴۰) France ۱۰۶۸ ۴۵ ۶
۴۰ (۴۱) Poland ۱۰۶۴ ۳۶
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
۴۱ (۳۹) Mexico ۱۰۶۰ ۴۰
۴۲ (۴۲) Morocco ۱۰۵۵ ۴۳ ۱
۴۳ (۴۳) Kuwait ۱۰۴۸ ۵۴ ۱۱
۴۴ (۴۴) Kyrgyzstan ۱۰۲۷ ۳۷
۴۵ (۴۵) Macedonia FYR ۱۰۲۴ ۴۶ ۱
۴۶ (۴۶) Vietnam SR ۱۰۲۰ ۵۱ ۵
۴۷ (۴۷) Solomon Islands ۱۰۱۰ ۴۱
۴۸ (۴۸) Turkey ۹۹۶ ۴۷
۴۹ (۴۹) Lebanon ۹۸۸ ۴۹ ۰
۵۰ (۵۵) Norway ۹۶۹ ۵۳ ۳
۵۱ (۵۰) Mozambique ۹۶۸ ۵۰
۵۲ (۵۱) Greece ۹۶۵ ۶۷ ۱۵
۵۳ (۵۲) Georgia ۹۵۹ ۵۷ ۴
۵۴ (۵۴) Tajikistan ۹۵۶ ۵۸ ۴
۵۵ (۵۳) Latvia ۹۵۲ ۴۸
۵۶ (۵۶) Finland ۹۲۹ ۵۵
۵۷ (۵۷) Ecuador ۹۲۴ ۶۰ ۳
۵۸ (۵۸)
۵۹ (۶۰) Canada ۹۲۰ ۶۱ ۲
۶۰ (۶۱) Jordan ۹۱۹ ۶۲ ۲
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
۶۱ (۶۲) Indonesia ۹۱۶ ۵۹
۶۲ (۶۴) Moldova ۸۹۱ ۶۷ ۵
۶۳ (۶۲) Iraq ۸۹۹ ۵۶
۶۴ (۶۶) Malaysia ۸۸۶ ۷۴ ۱۰
۶۵ (۶۵) Montenegro ۸۸۵ ۶۶ ۱
۶۶ (۶۶) Bolivia ۸۸۴ ۶۳
۶۷ (۷۳) Sweden ۸۸۳
۶۷ (۵۹) Denmark ۸۸۳
۶۹ (۶۸) Lithuania ۸۷۴ ۶۵
۷۰ (۶۹) El Salvador ۸۵۸ ۶۹
۷۱ (۷۰) Chile ۸۵۶ ۷۱ ۰
۷۲ (۷۱) Turkmenistan ۸۵۰ ۷۳ ۱
۷۳ (۷۲) New Zealand ۸۴۱ ۷۲
۷۴ (۷۵) Saudi Arabia ۸۳۹ ۷۶ ۲
۷۵ (۷۶) Chinese Taipei ۸۳۰ ۸۷ ۱۲
۷۵ (۷۶) Korea Republic ۸۳۰ ۷۰
۷۵ (۷۴) Qatar ۸۳۰ ۶۴ -۱۱
۷۸ (۷۸) Andorra ۸۱۷ ۷۵
۷۹ (۷۹) Armenia ۸۱۴ ۷۸
۸۰ (۸۰) Tunisia ۸۰۳ ۷۹
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
۸۰ (۸۰) Zimbabwe ۸۰۳ ۷۹
۸۲ (۸۲) South Africa ۷۹۷ ۸۴ ۲
۸۲ (۸۲) England ۷۹۷ ۸۹ ۷
۸۴ (۸۴) Tahiti ۷۸۴ ۹۳ ۹
۸۵ (۸۵) Bahrain ۷۷۴ ۹۰ ۵
۸۶ (۸۶) Zambia ۷۷۲ ۸۵
۸۶ (۸۶) Cyprus ۷۷۲ ۷۹
۸۸ (۸۸) Vanuatu ۷۵۷
۸۹ (۸۹) Bulgaria ۷۵۴ ۹۲ ۳
۹۰ (۹۰) United Arab Emirates ۷۵۱ ۸۲
۹۱ (۹۱) Albania ۷۴۷ ۸۶
۹۲ (۹۲) Hong Kong ۷۲۰ ۷۷ -۱۵
۹۳ (۹۳) Switzerland ۷۱۶ ۹۱
۹۴ (۹۴) Palestine ۶۶۸ ۹۶ ۲
۹۵ (۹۵) New Caledonia ۶۶۲
۹۶ (۹۶) Syria ۶۵۱ ۹۸ ۲
۹۷ (۹۷) Myanmar ۶۴۳ ۹۹ ۲
۹۸ (۹۸) Laos ۶۳۴ ۹۷
۹۹ (۹۹) Philippines ۶۲۵ ۱۰۱ ۲
۱۰۰ (۱۰۰) Cambodia ۶۱۸ ۹۹
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
۱۰۱ (۱۰۱) Brunei Darussalam ۵۸۱ ۱۰۲ ۱
۱۰۲ (۱۰۲) Macau ۵۷۲ ۱۰۳ ۱
۱۰۳ (۱۰۳) Timor-Leste ۵۵۷ ۱۰۴ ۱
۱۰۴ (۱۰۴) Estonia ۵۵۶ ۱۰۵ ۱
۱۰۵ (۱۰۵) San Marino ۵۱۹
۱۰۶ (۱۰۶) Malta ۴۹۶ ۱۰۶ ۰
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
Angola** ۱۰۴۹
Trinidad & Tobago** ۹۲۸
Suriname** ۸۳۲
Guyana** ۷۸۲
Fiji** ۷۶۱
Algeria** ۷۱۶
Ireland Republic** ۶۹۲
Singapore** ۶۸۵
Samoa** ۵۲۱
Guam** ۴۸۶
Maldives Republic** ۴۸۰
Tuvalu** ۴۴۵
Honduras* ۸۹۶
Austria* ۸۹۶
Ghana* ۸۵۲
Iceland* ۸۲۱
Curaçao* ۸۰۶
Scotland* ۷۹۵
Nigeria* ۷۸۵
Grenada* ۷۸۵
St. Vincent & the Grenadines* ۷۷۲
Papua New Guinea* ۷۴۵
Cameroon* ۷۴۲
Oman* ۷۳۶
Haiti* ۷۲۵
Wales* ۷۱۱
Guinea-Bissau* ۷۰۸
St. Kitts & Nevis* ۶۹۰
Sudan* ۶۸۹
Nicaragua* ۶۷۳
DR Congo* ۶۵۹
Puerto Rico* ۶۳۲
Gibraltar* ۶۰۴
Aruba* ۵۹۹
Kiribati* ۵۸۷
Mongolia* ۵۸۶
São Tomé e Príncipe* ۵۸۳
Yemen* ۵۷۸
Sint Maarten* ۵۷۸
Turks & Caicos Islands* ۵۷۲
Somalia* ۵۶۲
Afghanistan* ۵۵۶
Cook Islands* ۵۴۶
Bhutan* ۵۴۳

عدد بین پرانتز جایگاه هفته قبل را نشان میدهد.
*   = رده‌بندری موقت (انجام کمتر از ۱۰ بازی)
** = عدم فعالیت بیش از ۲۴ ماه

Print Friendly
0

صفحه اصلی » رده‌بندی جهانی

نظر دهید

طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات