تبلیغات
تبلیغات

برنامه کامل لیگ ۹۳

هفته اول لیگ برتر-پنجشنبه-۱۳ شهریور
ساعت بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ فرش‌آرا۱- فردوسی۲
نتیجه نهایی فردوسی:علی عبداللهی(گل به خودی)-میثم خیام-

فرش آرا:رحمان سارانی

اینجا
۱۸ میثاق‌ صفر-تاسیسات‌دریایی۲
نتیجه نهایی تاسیسات:وحید شمسایی-سنگ سفیدی- اینجا
۱۸ مس‌سونگون۱-پایاسازه۱
نتیجه نهایی پایاسازه:علی محمدی-مس:مسلم رستمی ها اینجا
۱۸ منصوری۱-ماهان‌تندیس۳
نتیجه نهایی قم:محمد کرمانی-مسلم اولادقباد-میثم اینانلو-

منصوری:زحمتکش

اینجا
۱۸ گیتی‌پسند۳- شهروند ساری۲
نتیجه نهایی گیتی:مهدی جاوید-اسماعیل پور-کشاورز-ساری:امیرحسین رسولی-محمدرضا کرد
۱۸ مقاومت‌البرز – شهرداری ساوه
لغو شد

 

هفته اول لیگ برتر-جمعه-۱۴ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶:۳۰ حفاری اهواز۱ – دبیری تبریز۱
نتیجه نهایی حفاری: محمد صفریدبیری تبریز: محمد کوهستانی آغاز بازی در ساعت ۱۶:۳۰

 

“معوقه” هفته اول لیگ برتر- دوشنبه -۲۱ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ مقاومت البرز۳-شهرداری ساوه۳
نتیجه نهایی
مقاومت:مهراد قنبرزاده-امین نصرالله زاده-پیمان امینی نژاد ساوه: مصطفی ظریفیان-محمد بیضایی نژاد-مهران رضاپور

 

هفته دوم لیگ برتر-سه شنبه۱۸ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ شهرداری ساوه یک- گیتی پسند ۴
پایان بازی شهرداری ساوه: مجتبی مریدی زاده – گیتی پسند: محمد طاهری، احمد اسماعیل پور (۲گل) و افشین کاظمی
۱۸ ماهان تندیس ۲- میثاق یک پایان بازی میثاق: گل به خودی سعید قاسمی- ماهان: ابوالقاسم عروجی، محمد کرمانی اینجا
۱۸ حفاری ۳ -مقاومت‌ ۳
پایان بازی مقلومت البرز: پیمان امینی نژاد، مهرداد قنبرزاده، محمد چرخاب – حفاری: شهاب طالبی (۲گل)، بهزاد عظیمی
۱۸ پایا سازه ۲- منصوری قرچک ۲ پایان بازی پایا سازه: هادی بافنده، علی محمدی – منصوری: اسماعیل وطنخواه (۲گل) اینجا

 

هفته دوم لیگ برتر-چهارشنبه-۱۹ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ فردوسی مشهد ۳- مس سونگون ۴
پایان بازی
فردوسی:جواد غدیری،مصطفی طیبی(۲)- مس:مسلم رستمی ها(۲)-مرتضی عزتی(۲)
۱۸ شهروند ساری۱– فرش آرا مشهد ۱ پایان بازی
شهروند:محمدرضا کرد- فرش آرا:مصطفی اخلاصیان(گل به خودی)
۱۸ دبیری تبریز۵- تاسیسات دریایی۲ پایان بازی
دبیری:محمد کوهستانی،رشید قلی پور،محمد زارعی(گل به خودی)،بابک اکبری،فرید نمازی-تاسیسات:سعید عباسی،وحید شمسایی
اینجا

 

هفته سوم لیگ برتر- دوشنبه ۲۴ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ فرش‌آرا ۴- شهرداری ساوه۲
نتیجه نهایی فرش آرا:بهرام سارانی، ناصر عجم-شهرام شریف زاده(۲)-ساوه:علی مروتی(۲)
حاشیه-عکس
۱۷:۳۰ منصوری قرچک۳-فردوسی مشهد ۲ نتیجه نهایی فردوسی:مصطفی طیبی،حسین قپانچی(گل به خودی)- منصوری:حمید نصیری-احسان زحمتکش(۲)
حاشیه
۱۸ میثاق۲- پایاسازه۱ نتیجه نهایی میثاق:حسین سلطانی-الیاس براتی-پایا:هادی بافنده
۱۸ گیتی پسند۲-حفاری اهواز۲ نتیجه نهایی احمداسماعیل پور-سعید تقی زاده-اهواز:محمد صفری-مهران عالیقدر عکس-حاشیه
۱۸ تاسیسات دریایی۲–ماهان تندیس۴ نتیجه نهایی تاسیسات:محسن منتظمی(۲)-قم:ابوالقاسم عروجی(۲)-سعید قاسمی-علیرضا وفایی-
عکس-حاشیه
۱۸ مقاومت البرز۱-دبیری تبریز۵
نتیجه نهایی فرهادفخیم(۲)،فرید نمازی-محمد کوهستانی-بابک اکبری-مقاومت:مهرداد قنبرزاده
۱۸ مس سونگون۱-شهروند ساری صفر نتیجه نهایی محسن رستمی ها
عکس-حاشیه

 

هفته چهارم لیگ برتر-شنبه ۲۹ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷:۳۰ دبیری ۱-ماهان تندیس۳ نتیجه نهایی دبیری:وحید شفیعی-ماهان:علی شریفی-مهدی زاهدی-مسلم اولاد قباد
 عکس-حاشیه
۱۸ مقاومت۱–گیتی پسند۳ نتیجه نهایی مقاومت:پیمان امینی نژاد-گیتی:افشین کاظمی-سعید تقی زاده-احمد اسماعیل پور
 عکس-حاشیه
۱۸ حفاری۱-فرش آرا ۱ نتیجه نهایی حفاری:احمد ملاعلی-فرش آرا:رحمان سارانی

 

هفته چهارم لیگ برتر-یکشنبه-۳۰ شهریور
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۸ پایاسازه یک – تاسیسات دریایی ۳ نتیجه نهایی پایاسازه:بابک الله وردی خانی تاسیسات دریایی:علی ابراهیمی (۳گل) عکس-حاشیه
۱۸ فردوسی ۴ – میثاق ۳ نتیجه نهایی فردوسی: ظهیر کامیاب (گل به خودی)، میثم خیام(۲گل) و جواد غدیری- میثاق: مجید حاجی بنده، موسی حسندوست، الیاس براتی
۱۸ شهرداری ساوه ۲ – مس سونگون ۵ نتیجه نهایی شهرداری ساوه:حسن زاده(۲گل) – مس:مجید رضایی، حامد حسین زاده، مسلم رستمی ها(۲گل)، محمد وزیرزاده
۱۸ شهروند ساری ۳ – منصوری قرچک۳ نتیجه نهایی شهروند ساری:امیرحسین رسولی، محمود لطفی، محمدرضا کرد مشهدی-قرچک: حمید نصیری، پیمان حفیظی(۲گل)  عکس-حاشیه

 

هفته پنجم لیگ برتر-شنبه-۵ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ گیتی پسند اصفهان ۳-دبیری تبریز ۵ پایان بازی گیتی پسند:سعید تقی زاده(۲گل)، افشین کاظمی – دبیری: نصرالله مومن، محمد کوهستانی(۲گل)، فرید نمازی، رشید قلی‌پور عکس-حاشیه
۱۷ میثاق تهران ۲–شهروند ساری ۲
پایان بازی
میثاق: موسی حسندوست (۲گل) – شهروند: محمود لطفی
حمید رضا ره انجام
عکس
۱۶:۳۰ ماهان تندیس قم ۵-پایاسازه تبریز ۲
پایان بازی
ماهان: محمد کرمانی(۳گل)،علیرضا وفایی، میثم ایلانلو – پایاسازه: علیرضا عسکری عکس-حاشیه
۱۷ منصوری قرچک۱۰–شهرداری ساوه۶
پایان بازی
منصوری:پیمان حفیظی (۲گل)، مجیدی پور، احسان زحمتکش(۲گل)، علی کیایی (۲گل)، مسعود محمدی، حمید نصیری، مجید لطیفی – ساوه: مهران رضاپور(۲گل)، محمد بیضایی (۲گل)، حسن زاده (۲گل) حاشیه
۱۷ فرش آرا مشهد ۴- مقاومت البرز صفر
پایان بازی
فرش آرا: فرهاد توکلی، علی عبداللهی، شهرام شریف زاده، رحمان سارانی –
۱۷ تاسیسات دریایی تهران ۲– فردوسی مشهد یک
پایان بازی
تاسیسات: وحید شمسایی، سنگ سفیدی – فردوسی: مصطفی طیبی عکسحاشیه
۱۷ مس سونگون ورزقان۲– حفاری اهواز ۲
پایان بازی
مس: مسلم رستمی ها، مجید رضایی – حفاری:میثم برمشوری- محمد صفری عکس-حاشیه

 

هفته ششم لیگ برتر-جمعه-۱۱ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهروند ساری۲-تاسیسات دریایی ۳ نتیجه نهایی
شهروند:محمدرضا کرد-مراد ناظری تاسیسات:سعید عباسی(۲)-وحید شمسایی
فیلم درگیری-عکس
۱۷ دبیری تبریز۲–پایا سازه تبریز۶ نتیجه نهایی
دبیری:وحید شفیعی – رشید قلی پور پایاسازه:ابراهیم قبادی-علیرضا عسگری(۴)- مجید ایرجی
عکس-حاشیه
۱۷ شهرداری ساوه صفر–میثاق تهران ۲ نتیجه نهایی
میثاق: مجید حاجی بنده(۲)
۱۷ گیتی پسند  ۵– فرش آرا یک نتیجه نهایی
گیتی پسند:احمد اسماعیل پور(۲)-سعید تقی زاده(۲)- علی آذرپرور فرش آرا: مسعود سعادتی عکس
۱۷ حفاری اهواز۴– منصوری قرچک ۲ نتیجه نهایی
حفاری: محمد صفری-حسین فهیمی – فارس ضیاغم(۲) منصوری: امین مجیدی پور- سید علی کیایی
۱۸ فردوسی مشهد۳–ماهان تندیس۴ نتیجه نهایی
فردوسی: جواد غدیری-علی فاخر-ابراهیم حاجتی-ماهان تندیس:علیرضا وفایی(۲)مسلم اولاد قباد-مهدی زاهدی
عکس

 

هفته هفتم لیگ برتر- چهارشنبه- ۱۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ منصوری قرچک ۳ – مقاومت البرز ۴ نتیجه نهایی منصوری: امین مجیدی پور، مهدی رضائیان، حمید نصیری- مقاومت: نصرالله زاده، نادر حنیفی(۲گل)، قنبرزاده حاشیه
۱۶:۳۰ تاسیسات دریایی ۲ – شهرداری ساوه صفر نتیجه نهایی تاسیسات: مجید رئیسی، محمدرضا سنگ سفیدی- حاشیه- عکس

 

هفته هفتم لیگ برتر-پنجشنبه- ۱۷ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ میثاق۱–حفاری۱ نتیجه نهایی
میثاق:مجید حاجی بنده-حفاری:رامین کریمی نژاد
حاشیه
۱۷ پایا سازه۳–فردوسی۳ نتیجه نهایی پایاسازه:ابراهیم قبادی-هادی بافنده-علیرضا عسگری-فردوسی:میثم خیام-محسن راجعی-ابراهیم حاجتی
عکس- حاشیه

 

هفته هفتم لیگ برتر- جمعه – ۱۸ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ماهان تندیس قم ۵-شهروند ساری ۳ پایان بازی
ماهان: علیرضا وفایی(۳)- مهدی زاهدی(۲) شهروند:حمیدرضا ره انجام- محمدرضا کرد-سعید بلباسی
عکس-حاشیه
۱۷ مس سونگون ۴-گیتی پسند۱ پایان بازی
مس: بابک نصیری(۲)- حمیدرضا یوسفی- مرتضی عزتی – گیتی: احمد اسماعیل پور عکس
۱۸ فرش آرا مشهد۳–دبیری تبریز۲ نتیجه نهایی
دبیری:محمد کوهستانی-بهروز جعفری-
فرش آرا:عبداللهی-سعید سروری-شهرام شریف زاده
حاشیه

 

هفته هشتم- لیگ برتر- جمعه -۲۵ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷

حفاری ۲-تاسیسات دریایی یک

پایان بازی حفاری:فارس ضیاغم، احمد ملاعلی -تاسیسات:علی ابراهیمی
۱۷

گیتی پسند ۲–منصوری ۳

پایان بازی گیتی پسند:سعید تقی زاده، فرشاد شارقی – منصوری: پیمان حفیظی، مهدی رضائیان، حمید نصیری عکس، حاشیه
۱۷

دبیری۴–فردوسی ۲

پایان بازی
دبیری: محمدکوهستانی(۲)-بهروز جعفری، جواد اصغری مقدم فردوسی: ابراهیم حاجتی، محمد شفاهی
عکس
۱۷

شهروند ساری۶ – پایاسازه۲

پایان بازی
شهروند:هادی بافنده(گل به خودی)،حمیدرضا ره انجام،امیر حسین رسولی،حمید سالاری،محمدرضا کرد،مرتضی عظیمایی-پایاسازه:علی محمدی(۲) عکس
۱۸ فرش آرا ۳–مس سونگون یک پایان بازی فرش آرا:ایمان احمدی،مسعود سعادتی(۲گل)-مس سنگون: بابک نصیری

 

هفته هشتم – لیگ برتر- شنبه -۲۶ مهر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷

شهرداری ساوه۵-ماهان قم ۳

نتیجه نهایی
ساوه:مجتبی مریدی زاده-علی مروتی-محمد بیضایی-مصطفی ظریفیان(۲)-ماهان:سعید قاسمی(۲)-علیرضا وفایی
عکس
۱۷

مقاومت صفر–میثاق۲

نتیجه نهایی
میثاق: عارف بلوکی-موسی حسن دوست

 

هفته نهم لیگ برتر-پنج شنبه-۱ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس سونگون ۴-دبیری ۲
نتیجه نهایی مس سونگون:مرتضی عزتی،مسلم رستمی ها،بابک نصیری(۲)-دبیری:فرهاد فخیم،محمد کوهستانی حاشیهعکس

 

هفته نهم لیگ برتر-جمعه – ۲ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ منصوری قرچک ۳-فرش آرا ۱ نتیجه نهایی منصوری:امین مجیدی پور،حمید نصیری(۲)-فرش آرا:شهرام شریف زاده حاشیه
۱۶ پایاسازه ۵–شهرداری ساوه ۳ نتیجه نهایی پایاسازه:علیرضا عسگری(۲)،علی محمدی،ابراهیم قبادی(۲)-ساوه:مهران رضاپور،مجتبی مریدی زاده،مصطفی ظریفیان
۱۶ میثاق تهران ۲–گیتی پسند ۴ نتیجه نهایی میثاق:حسین سلطانی،وحید قریشی-گیتی پسند:سعید تقی زاده(۲)،مهدی جاوید،احمد اسماعیل پور
۱۶ ماهان تندیس ۲-حفاری اهواز ۲ نتیجه نهایی حفاری:احمد ملا علی(۲)-ماهان:ابوالقاسم عروجی،مهدی زاهدی حاشیه-عکس
۱۷ تاسیسات دریایی۵– مقاومت صفر نتیجه نهایی تاسیسات دریایی:علی ابراهیمی(۲)،محمد زارعی،بابک سهرابی،محسن منتظمی
۱۷:۳۰ فردوسی صفر۳-شهروند۳ نتیجه نهایی شهروند:امیر حسین رسولی(۲)،حمید رضا ره انجام-فردوسی:محمد شماعی(۲)،هاشم محمدی حاشیه

 

هفته دهم لیگ برتر-چهارشنبه- ۷ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ دبیری تبریز۵-شهروند ساری یک
پایان بازی
دبیری:جواد اصغری مقدم(۳)فرهاد فخیم-رشید قلی پور شهروند:آرش خلیل پور

 

هفته دهم لیگ برتر-پنجشنبه- ۸ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مقاومت البرز ۴– ماهان تندیس قم۲ پایان بازی
مقاومت:امین نصراله زاده- نادر حنیفی-پیمان امینی نژاد ماهان تندیس:علیرضا وفایی
۱۶ شهرداری ساوه۳- فردوسی مشهد۴ پایان بازی
شهرداری:مهران رضاپور(۲)- محمد بیضایی فردوسی:میثم خیام(۲) علی فاخر- داود عباسی

 

هفته دهم لیگ برتر-جمعه ۹ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ گیتی پسند۱–تاسیسات دریایی تهران۱ نتیجه نهایی
گیتی پسند:سعید افشار تاسیسات:سعید عباسی
۱۶ حفاری اهواز ۳– پایاسازه تبریز۲ نتیجه نهایی
حفاری: شهاب طالبی- مهران عالیقدر-رامین کریمی نژاد پایاسازه:علی محمدی- امیر رئیسی
۱۶ مس سونگون۲– شهیدمنصوری قرچک صفر نتیجه نهایی
مس:مسلم رستمی ها- مجید رضایی
۱۷ فرش آرا مشهد ۵– میثاق تهران۲ نتیجه نهایی
فرش آرا:قدرت بهادری(۲)-مسعود سعادتی -رحمان سارانی- سعید سروری میثاق:مجید حاجی بنده(۲)

 

هفته یازدهم لیگ برتر-جمعه ۳۰ آبان ۹۳
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ماهان تندیس ۳-گیتی پسند ۳ نتیجه نهایی
ماهان:محمد کرمانی(۲)-ابوالقاسم عروجی گیتی: احمد اسماعیل پور-سعید تقی زاده-فرشاد شارقی
عکسحاشیه
۱۶ شهروند‌ ۵- شهرداری‌ساوه ۴ نتیجه نهایی
شهروند:محمود لطفی(۲)-حمیدرضا ره انجام(۲)-سعید بلباسی شهرداری:علی مروتی(۲)محمد بیضایی نژاد-مجتبی مریدی زاده
عکس
۱۶ میثاق‌ ۲-مس‌ سونگون یک نتیجه نهایی میثاق:مجتبی حسن نژاد(۲) مس:مسلم رستمی ها
۱۶ اقتدار نوین فردوسی‌ ۲-حفاری ۳ نتیجه نهایی
فردوسی:محسن نظام دوست-هاشم محمدی حفاری:مهران عالیقدر-محمد صفری-سعید کرمی
۱۶ پایا‌سازه یک-مقاومت‌۲ نتیجه نهایی
پایاسازه:بهنام عطایی مقاومت:هادی بافنده(گل به خودی)-مجید خزایی
۱۶ تاسیسات‌دریایی ۳-فرش‌آرا‌ ۳ نتیجه نهایی
تاسیسات:وحید شمسایی(۲)- علی ابراهیمی فرش آرا:سعید سروری-شهرام شریف زاده-علی اسعدی
عکس
حاشیه

 

هفته دوازدهم لیگ برتر-پنجشنبه-۶ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس‌سنگون‌ یک-تاسیسات‌دریایی۵ نتیجه نهایی
تهران:وحید شمسایی(۲)،سعید عباسی،مجید رئیسی(۲)-مس:بابک نصیری
۱۶ شهید‌منصوری یک-میثاق‌تهران یک نتیجه نهایی
قرچک:پیمان حفیظی-مجید حاجی بنده
۱۶ مقاومت‌۲-اقتدار نوین فردوسی‌۴
نتیجه نهایی فردوسی:علی فاخر،میثم خیام،عطاالدین محمدی،محسن نظام دوست-مقاومت:امین نصرالله زاده۲
۱۶ ملی‌حفاری۵-شهروند‌ساری یک نتیجه نهایی
حفاری:حسین فهیمی-بهزاد عظیمی-میثم برمشوری-مهران عالیقدر- سعید کرمی شهروند:احمد دستیاران
۱۶ گیتی‌پسند۳-پایا‌سازه‌تبریز یک نتیجه نهایی
اصفهان:احمد اسماعیل پور(۲)-سعید تقی زاده-تبریز:علیرضا عسگری کهن
۱۶ دبیری تبریز۵-شهرداری‌ساوه۴ نتیجه نهایی
دبیری:فرهاد فخیم(۲)،محمد کوهستانی(۲)،بابک اکبری-ساوه:مجتبی مریدی زاده(۲)-سجاد فتوحی-محمد شجری
۱۷ فرش‌آرا‌مشهد۴-ماهان‌تندیس ۳
نتیجه نهایی
مشهد:علی اسعدی،رضا صوفی،رحمان سارانی،مسعود سعادتی-قم:سعید قاسمی(۲)-ابوالقاسم عروجی

 

هفته سیزدهم لیگ برتر-یکشنبه- ۱۶ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ماهان‌تندیس۲-مس‌صفر نتیجه نهایی
قم:ابوالقاسم عروجی-علیرضا وفایی
عکسحاشیه
۱۶ میثاق‌۲-دبیری۲ نتیجه نهایی
تهران:مجید حاجی بنده،موسی حسندوست-تبریز:بابک اکبری،فرید نمازی
۱۶ شهرداری‌ساوه۳-حفاری۴ نتیجه نهایی
اهواز:مهران عالیقدر،صفری(۲)،مهران عالیقدر،فهیمی-ساوه:محمد بیضایی،مهران رضاپور،حمید واحدی
حاشیه
۱۶ شهروند‌۵-مقاومت۲ نتیجه نهایی
ساری:امیرحسین رسولی-حمیدرضا ره انجام-مراد ناظری،مرتضی عظیمایی،محمود لطفی-البرز:مجید خزایی(۲) حاشیهعکس
۱۶ پایا‌سازه‌۲-فرش‌آرا۴ نتیجه نهایی
تبریز:مجید ایرجی،امیر رئیسی-مشهد:قدرت بهادری،رحمان سارانی(۲)،رضا صوفی
۱۶:۱۵ فردوسی‌۱-گیتی‌پسند۲ نتیجه نهایی
اصفهان:مهدی جاوید،محمد کشاورز-مشهد:داود عباسی حاشیه
۱۶:۲۵ تاسیسات‌دریایی۲-منصوری‌ صفر نتیجه نهایی
تاسیسات:مجید رئیسی-حمید احمدی
فیلم

 

هفته چهاردهم لیگ برتر-پنجشنبه-۲۷ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ تاسیسات دریایی ۲ –میثاق تهران صفر نتیجه نهایی تاسیسات:وحید شمسایی(۲)
۱۶ شهرداری ساوه یک–مقاومت البرز ۴ نتیجه نهایی ساوه:مهدی حسن زاده-مقاومت:علی عابدین(۲)،مهرداد قنبرزاده(۲)
۱۶ شهروند ساری۵–گیتی پسند۷ نتیجه نهایی شهروند:امیرحسین رسولی،حمیدرضا ره‌انجام(۳)،مرتضی عظیمایی-گیتی پسند:احمد اسماعیل‌پور(۲)،مهدی جاوید(۴)،افشین کاظمی
۱۶ پایاسازه۲–مس سونگون۲ نتیجه نهایی پایاسازه:امیر رئیسی،حمید واحدی-مس:مرتضی عزتی،حامد حسین زاده

 

هفته چهاردهم لیگ برتر- جمعه ۲۸ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶/۱۰ دبیری تبریز یک–حفاری خوزستان ۴ پایان بازی
دبیری:بابک اکبری حفاری:میثم برمشوری(۲)-محمد صفری-مهران عالیقدر
۱۵/۵۰ ماهان تندیس قم۲–شهید منصوری ۴ پایان بازی
ماهان تندیس:علی اصغر احمدی- مسلم اولاد قباد منصوری:پیمان حفیظی-حمید نصیری-اسماعیل وطنخواه(۲)
۱۶/۱۵ اقتدار نوین فردوسی ۵–فرش آرا ۳ پایان بازی
فردوسی:هاشم محمدی- داود عباسی- ابراهیم حاجتی(۲)- محمد شماعی فرش آرا:مسعود سعادتی-فرهاد توکلی(۲)

 

هفته پانزدهم لیگ برتر-پنجشنبه ۴ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهید منصوری۲–پایاسازه صفر نتیجه نهایی سید علی کیایی-پیمان حفیظی
۱۶ میثاق۴– ماهان تندیس یک نتیجه نهایی میثاق:الیاس براتی-وحید قریشی(۲)-حسین سلطانی-ماهان تندیس:ناصر اطمینان

 

هفته پانزدهم لیگ برتر- جمعه ۵ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ تاسیسات دریایی صفر– دبیری تبریز صفر
پایان بازی
۱۶ مس سونگون ۵– اقتدار نوین فردوسی ۳
پایان بازی مس: مرتضی عزتی(۲)- بابک نصیری – مسلم رستمی ها(۲) فردوسی:جواد قدیری-ناصر عجم(۲)
۱۶ گیتی پسند اصفهان یک- شهرداری ساوه یک
پایان بازی گیتی پسند:احمد اسماعیل پور ساوه:مهدی حسن زاده
۱۶ مقاومت البرز۴–ملی حفاری اهواز ۴
پایان بازی
مقاومت البرز: امین نصرالله زاده- علی عابدین(۲)-محمد چرخاب ملی حفاری:میثم برمشوری-محمد صفری(۳)
۱۸ فرش آرا مشهد ۴– شهروند ساری ۴
پایان بازی
فرش آرا: شهرام شریف‌زاده٬ قدرت بهادری٬ فرهاد توکلی٬ ایمان احمدی شهروند ساری: سعید بلباسی٬ حمیدرضا ره‌انجام٬ احمد دستیاران٬ محمود لطفی

 

هفته شانزدهم لیگ برتر-پنجشنبه ۱۱ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۵ پایاسازه۱–میثاق۲
نتیجه نهایی تبریز:بابک الله وردی-تهران:عارف بلوکی-مجید حاجی بنده
۱۵:۵۰ ماهان تندیس۱–تاسیسات دریایی۳
نتیجه نهایی قم:وفایی-تهران:رئیسی(۲)حمید احمدی

۱۶ حفاری اهواز۴–گیتی پسند۴
نتیجه نهایی
اهواز:مهران عالیقدر،علیرضا رفیعی،محمد صفری،حسین فهیمی-اصفهان:کشاورز،اسماعیل پور،مهدی جاوید،فرشاد شارقی

۱۶ شهروند ساری۴–مس سونگون۵
نتیجه نهایی
ساری:مرتضی عظیمایی،حمیدرضا ره انجام(۲)سعید بلباسی-مس:رستمی ها-مجید رضایی(۲)-حامد حسین زاده(۲)
۱۶:۲۵ شهرداری ساوه۴–فرش آرا۱
نتیجه نهایی
ساوه:مریدی زاده(۲)-مصطفی ظریفیان،شجری-مشهد:علی اسعدی
۱۷ اقتدار نوین فردوسی۳-منصوری۲ نتیجه نهایی فردوسی:جواد غدیری؛ هاشم محمدی ( ۲ ) منصوری : حامد عبداللهی؛ اسماعیل وطنخواه
۱۸ دبیری تبریز۵– مقاومت البرز۲ نتیجه نهایی دبیری:فرهاد فخیم ( ۳ ) بابک اکبری.وحید شفیعی مقاومت: نادر حنیفی-مجیدخزایی

 

هفته هفدهم لیگ برتر-سه شنبه- ۲۳ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ ماهان تندیس۴–دبیری تبریز یک نتیجه نهایی
ماهان تندیس:محمد کرمانی-ابوالقاسم عروجی(۲)-علیرضا وفایی دبیری:فرید نمازی
۱۶ شهیدمنصوری ۲-شهروند ساری صفر نتیجه نهایی
منصوری:امین مجیدی پور(۲
۱۶ گیتی پسند -مقاومت البرز مقاومت حاضر نشد
۱۶/۳۰ تاسیسات دریایی ۳-پایاسازه۲ نتیجه نهایی تاسیسات:وحید شمسایی(۲)-محسن منتظمی پایاسازه:مجید ایرجی-امیر رئیسی
۱۶ مس سونگون۶–شهرداری ساوه یک نتیجه نهایی
مس:مسلم رستمی ها(۲)-دیه گو داسیلوا(۲)جاناتان جو -محمد وزیرزاده شهرداری:مصطفی ظریفیان
۱۶ میثاق تهران۳-اقتدار نوین فردوسی ۳ نتیجه نهایی میثاق:عارف بلوکی-مجتبی حسن نژاد-موسی حسندوست فردوسی:ناصر عجم-ابراهیم حاجتی-جواد غدیری
۱۷:۳۰ فرش آرا مشهد۲–حفاری اهواز۲ نتیجه نهایی
فرش آرا:علی اسعدی-مسعود سعادتی-حفاری:میثم برمشوری-محمد صفری

 

هفته هجدهم لیگ برتر-شنبه- ۲۷ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۷ اقتدار نوین فردوسی ۳ -تأسیسات دریایی ۳ پایان بازی فردوسی: ناصر عجم، هاشم محمدی، جواد غدیری – تاسیسات: محمدرضا سنگ سفیدی، علی ابراهیمی، حمید احمدی
بازی با یکساعت تاخیر آغاز شد
۱۶ شهروند ساری۴ – میثاق تهران ۳ پایان بازی ساری: امیرحسین رسولی، مرتضی عظیمایی(۳گل) – میثاق: موسی حسن دوست، محسن فرهمند، الیاس براتی
۱۶ حفاری اهواز ۵ – مس سونگون ۲ پایان بازی حفاری: شهاب طالبی(۲)، مهران عالیقدر، بهزاد عظیمی،حسین فهیمی مقدم – مس: حمیدرضا یوسفی و مسلم رستمی ها بازی بدون تماشاگر
۱۶ دبیری تبریز صفر – گیتی پسند یک پایان بازی گیتی پسند: سعید افشار

 

هفته هجدهم لیگ برتر-یکشنبه- ۲۸ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ پایاسازه تبریز ۲-ماهان تندیس یک نتیجه نهایی
پایا:افشین سپه،صفری ماهان:علیرضا وفایی
۱۶ مقاومت البرز۲-فرش آرا مشهد ۳ نتیجه نهایی
مقاومت:نادر حنیفی(۲)- فرش آرا:رضا صوفی- ایمان احمدی-پیام محمدی
۱۶ شهرداری ساوه۳-شهید منصوری ۳ نتیجه نهایی
شهرداری :مهران رضاپور،محمد شجری-مجتبی مریدی زاده-منصوری:امین مجیدی پور-پیمان حفیظی-حمید نصیری

 

هفته نوزدهم لیگ برتر – پنجشنبه – ۲ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مس ۳–مقاومت البر ۵ نتیجه نهایی مس: مسلم رستمی‌ها(۲)، بابک نصیری – مقاومت: نعیم سنگ‌فروش، مجید خزاعی(۳)، علی عابدین
۱۶ میثاق تهران صفر–شهرداری ساوه۳ نتیجه نهایی شهرداری ساوه: محمد شجری(۲)، مجید حاجی‌بنده(OG)
۱۶ فرش آرا مشهد۳–گیتی پسند۳ نتیجه نهایی فرش آرا: رضا صوفی٬ فرهاد توکلی٬ هادی احمدی – گیتی پسند: سعید تقی‌زاده٬ احمد اسماعیل‌پور٬ محمد طاهری اخراج سپهر محمدی (گیتی پسند)

 

هفته نوزدهم لیگ برتر – جمعه – ۳ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ تاسیسات دریایی۳– شهروند۲ پایان بازی تاسیسات:وحید شمسایی،سعید ابراهیمی٬مجید ریسی-شهروند: امیرحسین رسولی٬مرتضی عظیمایی اخراج وحید شمسایی (تاسیسات)
۱۶ شهید منصوری۳– حفاری یک نیمه تمام ماند منصوری:پیمان حفیظی٬حمید نصیری٬حامد عبداللهی-حفاری:علی کیایی(OG) ترک زمین توسط ملی حفاری
۱۶ ماهان تندیس۵– فردوسی یک پایان بازی ماهان تندیس:علیرضا وفایی(۳)،سعید قاسمی٬مسعود ایازی- فردوسی:میثم خیام اخراج مجتبی نصیرنیا (فردوسی)
۱۶ پایاسازه تبریز ۵– دبیری تبریز ۴ پایان بازی پایا سازه:علیرضا عسگری(۳)٬افشین سپه٬احمد صفری-دبیری: فرهاد فخیم(۳)٬فرید نمازی اخراح افشین دبیری (دبیری)

 

هفته بیستم لیگ برتر – پنجشنبه – ۹ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهرداری ساوه ۲–تاسیسات دریایی ۲ پایان بازی ساوه:مجتبی مریدی زاده-طاها مرتضوی-تاسیسات:سعید عباسی-حمید احمدی
۱۶ شهروند ساری۴–ماهان تندیس ۴ پایان بازی ماهان:علیرضا وفایی(۲)،مسلم اولاد قباد،ابولقاسم عروجی-ساری:سعید بلباسی،حمیدرضا ره انجام،محمود لطفی(۲)
۱۶ مقاومت البرز ۴–شهید منصوری ۲ پایان بازی مقاومت:نادر حنیفی،نعیم سنگ فروش،بهرام تکاملی،میلاد قنبرزاده منصوری:حمید نصیری(۲) اخراج:مجید لطیفی

 

هفته بیستم لیگ برتر – جمعه – ۱۰ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ گیتی پسند۵– مس سونگون۸ پایان بازی گیتی:احمد اسماعیل پور- محمد طاهری(۳)-سعید افشار مس:مسلم رستمی ها(۲)-مجید رضایی-دیه گو داسیلوا-مرتضی عزتی- حمید یوسفی(۳)
۱۶ حفاری اهواز۶–میثاق یک
پایان بازی
حفاری:احمد ملاعلی-حسین فهیمی- بهزاد عظیمی(۲)-احسان زحمتکش-محمد صفری میثاق:مجید حاجی بنده
۱۶ فردوسی مشهد ۳–پایاسازه تبریز صفر
پایان بازی
فردوسی:میثم خیام(۳)
۱۶ دبیری تبریز ۶–فرش آرا ۳
پایان بازی
دبیری:فرهاد فخیم(۴)-جواد اصغری مقدم-بابک اکبری فرش آرا:ایمان احمدی-رحمان سارانی-فرهاد توکلی

 

هفته بیست و یکم لیگ برتر-پنجشنبه-۱۶ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ تاسیسات دریای ۵ – حفاری اهواز ۵ پایان بازی وحید شمسایی(۳ گل)،مجید رئیسی(۲ گل) (تاسیسات دریایی) – میثم برمشوری،شهاب طالبی(۲ گل)،بهزاد عظیمی،حسین فهیمی مقدم (حفاری)
۱۶ منصوری قرچک ۱ – گیتی پسند ۶ پایان بازی
حامد عبدالهی(منصوری قرچک) – سعید افشاری(۲ گل)،مهدی جاوید(۳ گل)،افشین کاظمی (گیتی پسند)
۱۶ ماهان تندیس ۳ – شهرداری ساوه ۳
پایان بازی
فرهاد فلامرزی،مسلم اولاد قباد،علیرضا وفایی (ماهان تندیس) – رضا پور،مصطفی مریدی زاده(۲ گل) (شهرداری ساوه)
۱۶ مس سونگون ۳ – فرش آرا ۲
پایان بازی
مسلم رستمی ها،محمد وزیر زاده(۲ گل) (مس سونگون) – رضا صوفی،گل به خودی (فرش آرا)
۱۶ پایاسازه تبریز ۱ – شهروند ساری ۳
پایان بازی حمید واحدی (پایا سازه تبریز) – علیرضا دیو سالار،مرتضی عظیمایی(۲ گل) (شهروند ساری)
۱۶ اقتدار نوین فردوسی ۳ – دبیری تبریز ۳
پایان بازی
ابراهیم حاجتی،هاشم محمدی،جواد غدیری (اقتدار نوین فردوسی) – جواد اصغری مقدم(۲گل)،مهدی فتحی (دبیری تبریز)
میثاق تهران ۲ – مقاومت البرز ۱ پایان بازی مجتبی حسن نژاد،محسن فرهمند (میثاق تهران) – امین نصرالله (مقاومت البرز)

 

هفته بیست و دوم لیگ برتر- سه شنبه-۲۸ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ حفاری اهواز ۲ – ماهان تندیس قم۴ پایان بازی حفاری: میثم برمشوری، عالیقدر – ماهان: علیرضا وفایی (۲گل)، هاشم فرج، سعید قاسمی
۱۶ دبیری تبریز ۴ -مس سونگون ۲ پایان بازی دبیری: فرید نمازی، رشید قلی پور، فرهاد فخیم(۲گل) – مس: رستمی ها، داسیلوا
۱۶ مقاومت البرز صفر -تاسیسات دریایی صفر پایان بازی
۱۶ گیتی پسند اصفهان ۳ – میثاق تهران۲ پایان بازی گیتی پسند: مهدی جاوید، احمد اسماعیل پور (۲گل) – حسن دوست، حسن نژاد
۱۶ شهرداری ساوه ۶ – پایاسازه تبریز ۳ پایان بازی ساوه: شاپا(۲گل)، طه مرتضوی، ظریفیان، مجتبی مریدی زاده(۲گل) – پایاسازه: عسگری(۲گل)، حمید واحدی
۱۶ شهروند ساری ۳ -فردوسی مشهد ۳ پایان بازی شهروند: رسولی(۲گل)، مرتضی عظیمایی – فردوسی: میثم خیام، ناصر عجم، عماد محمدی
۱۸ فرش آرا مشهد ۲-منصوری قرچک۳ پایان بازی فرش آرا:شهرام شریف زاده،هادی احمدی- منصوری: علی کیایی، حامد عبداللهی،سید علی کیایی

 

هفته بیست و سوم لیگ برتر- یک شنبه -۳ اسفند
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۵/۱۰ پایاسازه تبریز ۵-حفاری خوزستان۳ پایان بازی پایا:مجید ایرجی-هادی بافنده(۲)-ابراهیم قبادی-حمیدواحدی حفاری:محمد صفری-بهزاد عظیمی-حسین فهیمی
۱۶ منصوری قرچک ۶- مس سونگون صفر پایان بازی منصوری:حمید نصیری-پیمان حفیظی(۲)-بابک نصیری(گل به خودی)-اسماعیل وطنخواه-علی کیایی
۱۶ تاسیسات دریایی صفر- گیتی پسند اصفهان صفر پایان بازی
۱۶ شهروندساری ۹-دبیری تبریز ۲ پایان بازی شهروند:محمدرضا کرد-امیر حسین رسولی-مرتضی عظیمایی(۳)-حمید سالاری -حمیدرضا ره انجام(۲)- مراد ناظری دبیری:فرهاد فخیم-سرجی
۱۶ میثاق تهران ۴-فرش آرا یک پایان بازی میثاق:مجید حاجی بنده(۲)-عارف بلوکی- محسن فرهمند فرش آرا:علی اسعدی
۱۶ ماهان تندیس ۴ – مقاومت ۴ پایان بازی ماهان:ابوالقاسم عروجی-علیرضا وفایی-فرهاد فلامرزی-مسلم اولاد قباد مقاومت:علی عابدین(۲)-مجید خزایی(۲)
۱۶/۳۰ فردوسی یک-شهرداری ساوه یک پایان بازی فردوسی:طه مرتضوی(گل به خودی) ساوه:مهران رضاپور

 

هفته بیست و چهارم لیگ برتر- جمعه ۸ اسفند
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ فرش آرا۲-تاسیسات۵ نتیجه نهایی فرش آرا:رحمان سارانی،فرهاد توکلی-تاسیسات:محمد زارعی-سنگ سفیدی،علی ابراهیمی(۳)
۱۶ مس یک-میثاق صفر نتیجه نهایی مس:داسیلوا
۱۶ حفاری۲-فردوسی یک نتیجه نهایی حفاری:مهران عالیقدر(۲) فردوسی:میثم خیام
۱۶ دبیری۴-منصوری۸ نتیجه نهایی دبیری:اصغری مقدم،بهنام فعال،فرهاد فخیم،فرید نمازی-منصوری:اسماعیل وطن خواه(۲)-حمید نصیری(۴)،پیمان حفیظی(۲)
۱۶ مقاومت۲-پایاسازه۲ نتیجه نهایی مقاومت:میلاد قنبرزاده،نادر حنیفی-پایاسازه:امیر رئیسی-علی محمدی
۱۶ گیتی پسند۸-ماهان۳ نتیجه نهایی گیتی پسند:سعید تقی زاده(۲)،محمد طاهری(۲)،سعید افشاری(۲)،مهدی جاوید(۲)-ماهان:وفایی-کرمانی-اولاد قباد
۱۶ شهرداری ساوه یک-شهروند یک نا تمام ماند ساوه:مهران رضاپور-شهروند:محمدرضا کرد
حواشی

 

هفته بیست و پنجم لیگ برتر- جمعه ۱۵ اسفند
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ تاسیسات دریایی ۴-مس سونگون ۲ نتیجه نهایی
تاسیسات:ابوالفضل حسینی-وحید شمسایی-مجید رئیسی-علی ابراهیمی مس:مجید رضایی-مسلم رستمی ها
۱۶ پایاسازه تبریز ۲-گیتی پسند ۲ نتیجه نهایی
پایا:علیرضا عسگری-افشین سپه گیتی:مهدی جاوید-احمد اسماعیل پور
۱۶ ماهان تندیس یک-فرش آرا ۶ نتیجه نهایی
ماهان:ناصر اطمینان فرش آرا:قدرت بهادری(۳)-شهرام شریف زاده(۳)
۱۶ شهروند ساری ۳-حفاری اهواز یک نتیجه نهایی
شهروند:حمیدرضا ره انجام-حمید سالاری-امیر حسن رسولی حفاری:حسین فهیمی
۱۶ فردوسی مشهد۶-مقاومت البرز ۳ نتیجه نهایی
فردوسی:میثم خیام (۴)- جواد قدیری(۲) مقاومت:نادر حنیفی(۲)-علی عابدین
۱۶ میثاق تهران ۴-منصوری قرچک یک نتیجه نهایی
میثاق:محسن فرهمند-مجید حاجی بنده(۲)-الیاس براتی منصوری:حامد عبدالهی
۱۶ شهرداری ساوه ۷-دبیری ۲ نتیجه نهایی
ساوه:مجتبی مریدی زاده(۳)-شاپا-مهران رضاپور-محمد شجری(۲) دبیری:ظریفیان(گل به خودی)-بابک اکبری

 

هفته بیست و ششم لیگ برتر
جمعه، ۲۲ اسفند – ساعت ۱۶
شهید منصوری قرچک – تاسیسات دریایی تهران
مس سونگون – ماهان تندیس قم
حفاری اهواز – شهرداری ساوه
دبیری تبریز – میثاق تهران
فرش آرای مشهد – پایاسازه تبریز
گیتی پسند اصفهان – اقتدار نوین فردوسی مشهد
مقاومت البرز – شهروند ساری

Print Friendly
0

صفحه اصلی » برنامه کامل لیگ ۹۳

۲۵ نظر

 1. txt می‌گه:

  سلام. هفته اول فرش آرا با فردوسی بازی داره که شما به اشتباه هلال احمر زدید. لطفا اصلاح کنید

  0
 2. سلام
  هفته دوم هم اعلام شده
  روز سه شنبه و جهارشنبه
  لطفا بزارید
  مرسی

  0
 3. فقط قرچک می‌گه:

  مرسی از سایت خوبتون

  0
 4. بچه قمی می‌گه:

  بازی ماهان گیتی چند شنبس

  0
 5. سلام ممنون از زحمات شما به امید اینکه ورزش روز به روز پرطرفدار و جذاب تر بشه تا جوانان به محیطهای ورزشی گرایش پیدا کنن و از انحرافات بدور باشن ضمنا دوستان قمی درسته تیم شهرتون فعلا خوبه اما اسکلت تیمی شما طوری نیست تا آخر لیگ دوام بیاره قطعا در مراحل حساس و روزهای آتی به میانه های جدول میرید و تیمهای حرفه ایی اختیار لیگ رو در دست خواهند گرفت چون تیم روزهای سخت هستن تیم قم جرقه ایی ناگهانی هست که زود افول پیدا خواهد کرد

  0
 6. سلام کل بازیهای هفته دوازدهم پنج شنبه ۶ آذر ماه است لطفا اصلاح کنید

  0
 7. محمد می‌گه:

  ممنون که هرچه سریع برنامه بازی هارا گفتید به امید قهرمانی ماهان تندیس

  0
 8. t می‌گه:

  قهرمان این فصل : حفاری اهواز

  0
 9. م می‌گه:

  فقط مجید زارعی.افشین سپه

  0
 10. نام ... می‌گه:

  یاشاسن اذربایجان ۳ تا تیم لیگ برتری

  0
 11. حمید می‌گه:

  حالادیدین گفتم اگه به ساوه ای ها بها بدی نتیجه شو میبینی قابل توجه فدراسیونی ها

  0
 12. بچه قمی می‌گه:

  اقای یاشاسین اذربایجان اخه یه بازیکن بومی دارید همه ازشهرهای دیگن بعدشم باپولتون تیم میخرید همه تیماتونم زیر۷هفتمن

  0
 13. حرف حق می‌گه:

  اقای احسان زحمتکش با این شکمت میخوای بازی کنی …… بعدش هم اعتراض میکنی که چرا کم بازی کردی

  0
 14. بچه قمی می‌گه:

  مدیریت سایت بازی ماهان با فردوسی دوربرگشت ۵شنبس یاجمعه

  0
 15. ماهان تندیس می‌گه:

  فقط ماهان تندیس. قهرمانم میشیم

  0
 16. ن می‌گه:

  امدن حسین شمس باعث افت تیمهای تبریزی شده

  0
 17. اصفهان می‌گه:

  فقط گیتی پسند. به لطف یزدان و بچه ها اصفهان قهرمان میشه

  0
 18. بن می‌گه:

  آقای بچه قم که میگفتی تیمهای اذربایجان زیر هفتم هستند حالا مس کجای جدوله وماهان کجاست.لطف کنید جایگاه خودتونو بشناسید وبعد حرف بزنید

  0
 19. وحید مهری می‌گه:

  عشقست وحید شمسایی

  0

نظر دهید

طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات