تبلیغات
تبلیغات

لیگ یک- ۹۶

هفته اول:

هفته نخست لیگ دسته اول – جمعه ۵ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهرداری رشت ۳-سن‌ایچ ساوه ۳ نتیجه نهایی شهرداری:پژمان بهادیوند-احسان موسوی-میثاق حسن‌پور/ سن‌ایچ:نادر حنیفی-رشید قلی‌پور-حسین سلطانی
۱۶ دانش‌ورزش فریمان صفر-نفت امیدیه صفر نتیجه نهایی
۱۵:۳۰ رعدپدافند اصفهان ۳-استقلال ماهشهر ۳ نتیجه نهایی رعد:محسن جانقریان-پوریا گلشنی(۲)/ استقلال:رامین کریمی‌نژاد-رحمان فتحی-ایمان احمدی
۱۶ پاس تهران ۳-دانشکده‌سماء دزفول ۳ نتیجه نهایی پاس:رضا آبگون-فرزین مهری-سعید رضوانی/ دانشکده:محمد ذات‌محمدعلی-امین بصیری‌فر-امیر پورسنگری
۱۶ مبل‌کریمی البرز ۳-رعدپدافند مشهد ۲ نتیجه نهایی مبل:حسن احمدی-محسن زارعی-عباس رنجبرزاده/ رعد:محمدرضا نیک‌فرجام-ابوالفضل مینویی
۱۶ ساکاپخش سقز صفر-شاهد تهران ۱ نتیجه نهایی شاهد:حامد عبدالهی
۱۶ صالحین ورامین ۴-اهورا بهبهان ۳ نتیجه نهایی صالحین:علی اشتری(۲)-شاهین اسدپور(۲)/ اهورا:رضا شایان (۲)-نعیم سیاری
۱۶ پیمان شاهرود ۴-رامک شیراز ۳ نتیجه نهایی پیمان:مصطفی دهقان-محمدهدایتی-محسن رسولی-محمدامیری/ رامک:محمد شرافت‌منش-مهرزاد زارعی-محمد زارعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته دوم:

هفته دوم لیگ دسته اول – جمعه ۱۲ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۶ سن‌ایچ ساوه ۴-نفت امیدیه ۲ نتیجه نهایی سن ایچ:محمدرضا محبی-رشید قلی‌پور(۲)-حمید طاهری/ امیدیه:محمود بهمنی-سعید کرمی
۱۶ شهرداری رشت ۳-رعدپدافند اصفهان ۲ نتیجه نهایی شهرداری:علیرضا جوان-کیانوش شیرپور-نیما راجعی/ رعد:محسن جانقربان-سعید امینی
۱۶ دانشکده‌سماء دزفول ۱-دانش‌ورزش فریمان ۲ نتیجه نهایی دانشکده:بهنام پورسنگری/ فریمان:ناصر حاجی-نصیری
۱۶ استقلال ماهشهر ۵-پاس تهران ۱ نتیجه نهایی استقلال:رحمان فتحی-سعیدعساکره-بهزادخلیلی(۲)احمد دستیاران/ پاس:ابراهیم قبادی
۱۶ شاهد تهران ۴-بالان‌صنعت شیراز۳ نتیجه نهایی شاهد:بهنام خادمی-حامد عبداللهی-محسن فرهمند-محمد اسدشیر/ بالان:محمد صفری(۲)-وحید قاسمی
۱۶ رعدپدافند مشهد ۵-صالحین ورامین ۱ نتیجه نهایی رعد:محمدرضا نیک‌فرجام-حجت وفائی-جواد قدیری-مهران برارپور-محمدرضا رحمانیان / ورامین:شاهین اسدپور
۱۶ رامک شیراز ۲-ساکاپخش سقز صفر نتیجه نهایی رامک:حامددادفر-ایمان فلاحی
۱۶ اهورا بهبهان ۲-پیمان شاهرود ۱ نتیجه نهایی اهورا:فخرالدین موسوی‌پور-حجت مسیحی/ شاهرود:محمد علی هدایتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته سوم:

هفته سوم لیگ دسته اول – چهارشنبه ۱۷ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۵:۴۵ رعدپدافند اصفهان ۳ -سن‌ایچ ساوه ۶ نتیجه نهایی رعد:مسعود گیاهچیان-پوریا گلشنی-رسول احمدی/ ساوه:نادر حنیفی-حمید طاهری(۲)-رضا سپندار-حسین سلطانی-فرشید نادری
۱۶ نفت امیدیه ۰ -دانشکده‌سما دزفول ۰ نتیجه نهایی  –
۱۶ پاس تهران ۲ -شهرداری رشت ۲ نتیجه نهایی پاس:شهاب فتحی‌زاده(۲)/ رشت:مجتبی وفادار-پژمان بهادی‌وند
۱۶ دانش‌ورزش فریمان ۱ -استقلال ماهشهر ۳ نتیجه نهایی فریمان:کمال کهندل/ ماهشهر:احمد دستیاران-وحید کاظمی-مرتضی صالحی
۱۶ صالحین ورامین ۳ -مبل کریمی البرز ۹ نتیجه نهایی ورامین:مصطفی تاج‌الدین-مهدی امامی-علی اشتری/ البرز:بهزاد عباسی(۲)-حسن احمدی(۳)-میثم نوری-بهرام تکاملی(۲)-عباس رنجبرزاده
۱۶ بالان‌صنعت شیراز ۵ -رامک شیراز ۳ نتیجه نهایی  بالان‌صنعت:وحید قاسمی-محمد صفری-سعید زارع-سعید خوش‌خلق-محمد منتظرالمهدی/ رامک:علی حسن‌شاهی-محمد شرافت‌منش-احسان جامه‌بزرگی اخراج محمد صفری از تیم بالان‌صنعت
۱۶ پیمان شاهرود ۲ -رعدپدافند مشهد ۴ نتیجه نهایی شاهرود:مصطفی دهقان(۲)/ مشهد:ابوالفضل مینویی-مهران برارپور-محمدرضا رحمان‌نیا-جمال توکلیان
۱۶ ساکاپخش سقز ۲ -اهورا بهبهان ۴ نتیجه نهایی یقز:هادی بیابانی-رامین راستاد/ بهبهان:فخرالدین موسوی‌پور-رضا شایان‌پور-امیر شجاعی-رضا ظهرابی اعتراض شدید میزبان به داوری و توقف بازی در نیمه اول-اخراج رامین راستاد از تیم سقز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته چهارم:

هفته چهارم لیگ دسته اول – پنجشنبه ۲۵ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سن‌ایچ ساوه ۷– دانشکده سما ۳ نتیجه نهایی سن ایچ:حمید طاهری(۴)-حسین سلطانی(۲)-مجتبی حسن‌نژاد/ دانشکده:محمد ذات محمدعلی-سعید خدایی-امین بصیری
۱۵:۴۵ رعد پدافند اصفهان ۳– پاس قوامین۳ نتیجه نهایی رعد:محسن جانقربان-مسعود گیاهچی-پوریا گلشنی/ پاس:مهدی بهمنی-ابراهیم قبادی-رضا آبگون
۱۶ استقلال نوین ۲– نفت امیدیه صفر نتیجه نهایی استقلال:ایمان احمدی-بهزادخلیلی
۱۶ شهرداری رشت۵– دانش فریمان ۶ نتیجه نهایی شهرداری:پژمان بهادی‌وند(۳)-احسان موسوی-محسن علایی/ دانش:محمد معظم-کمال کهندل-حمید نصیری(۲)-ناصر حاجی-رضا صوفی
۱۶ اهورا بهبهان۵– بالان صنعت شیراز یک نتیجه نهایی اهورا:فخرالدین موسوی‌پور(۲)-رضا شایان‌پور-سجاد مسیحی-رضا ظهرابی/ بالان:وحید قاسمی
۱۶ رامک شیراز ۲– شاهد تهران ۲ نتیجه نهایی رامک:حامد دادفر(۲)/ شاهد:محمد اسدشیر-علی شیرافکن
۱۶:۲۰ مبل کریمی البرز ۲– پیمان شاهرود صفر نتیجه نهایی مبل:عباس رنجبرزاده-حسن احمدی
۱۶ رعد پدافند مشهد ۵– ساکا پخش۵ نتیجه نهایی رعد:جواد قدیری-ابوالفضل مینویی(۲)-امیر رییسی(۲)/ ساکا:نادر قنبری(۲)-سعید طالب کریمی-وحید نوری‌زاده-ریبوار غازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته پنجم:

هفته پنجم لیگ دسته اول – پنجشنبه ۲ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ پاس تهران ۱ – سن‌ایچ ساوه ۲ نتیجه نهایی پاس:ابراهیم قبادی/سن ایج:مجتبی حسن نژاد(۲)
۱۶ دانشکده دزفول ۵ – استقلال ماهشهر۶ نتیجه نهایی دانشکده:زاهد ارجمند(۲)-امیر پورسنگی-دانشیار-محمد ذات محمدعلی/استقلال:احمددستیاران(۳)-ایمان اهنگر(۲)-مرتضی صالحی
۱۶ دانش ورزش ۴ – رعدپدافند اصفهان ۴ نتیجه نهایی دانش:حمیدنصیری(۲)-محمد عیدی(۲)/رعد:عبدالوهاب سامری‌پور-رسول احمدی-پوریا گلشنی-محسن جانقربان
۱۶ نفت امیدیه صفر – شهرداری رشت ۳ نتیجه نهایی شهرداری:میثاق حسن‌پور-پژمان بمادی‌وند-احسان موسوی
۱۶:۳۰ بالان شیراز ۴ – رعد هوایی مشهد ۴ نتیجه نهایی بالان:محمد دهخدایی(۲)-وحید قاسمی-مسعود فلاحی/ رعد:جمال توکلیان-محمدرضا رحمانیان-مهران برارپور(۲)
۱۶ پیمان شاهرود ۲ – صالحین ورامین ۲ نتیجه نهایی پیمان:ابراهیم فلامرزپور-مصطفی دهقان/ صالحین:مصطفی تاج‌الدین-علی اشتری
۱۵ شاهد تهران ۵ – اهورا بهبهان ۷ نتیجه نهایی شاهد:محسن فرهمند(۲)-محمدکرمی-محمد اسدشیر-حامد عبدالهی/ اهورا:امیرشجاعی(۲)-فخرالدین موسوی-حجت مسیح(۲)-نعیم سیاری-رضا شایان‌پور
۱۶ ساکاپخش سقز ۵ – مبل کریمی البرز ۵ نتیجه نهایی ساکا:عباس رنجبرزاده(گل به خودی)-کریم مهدی‌زاده-نادر قنبری-محمد شاهسون(۲)/ مبل:حسن احمدی-عباس رنجبرزاده-وحید تهرانی(۳)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته ششم:

هفته ششم لیگ دسته یک – پنجشنبه ۹ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مبل‌کریمی البرز ۴-بالان‌صنعت شیراز ۳ نتیجه نهایی مبل:محسن زارعی-وحیدتهرانی-سعیدنعمتی-بهزاد عباسی/ بالان:مسعودفلاحی(۲)-سعیدزارعی
هفته ششم لیگ یک- جمعه ۱۰ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سن ایچ ساوه۱۰–استقلال نوین۳ نتیجه نهایی ساوه:حمید طاهری(۲)-نادر حنیفی(۴)-مجتبی حسن‌نژاد(۲)-نادری-رشی قلی‌پور-رضا سپندار/ استقلال:ایمان آهنگر-مرتضی صالحی-رامین کریمی نژاد
۱۶ پاس قوامین ۳–دانش فریمان۴ نتیجه نهایی
پاس:مهران اسدیان-شهاب فتحی‌زاده(۲)/ فریمان:محمد عشق‌آباد-محمد عیدی-حسینی(گل بخودی)-کمال کهندل
۱۶ شهرداری رشت ۳–دانشکده سما۳ نتیجه نهایی
رشت:میثاق حسن پور-نیما راجعی-کیانوش شیرپور/ دزفول:سعید خدایی(۲)-رضا رشنو
۱۶ رعد اصفهان ۰– نفت امیدیه۴ نتیجه نهایی
نفت:عباس سلطان پور-عقیل عساکره(۲)-محمود بهمنی
۱۶ رعد مشهد ۳–شاهد تهران۲ نتیجه نهایی مشهد:خانچه-رحمان‌نیا-امین شامل/ شاهد:حسین حیدری-محمد اسدشیر
۱۶ اهورا بهبهان۴– رامک شیراز۰ نتیجه نهایی
اهورا:سجاد مسیحی-امیر شجاعی(۲)-رضا شایان‌پور
۱۶ صالحین ورامین ۵–ساکا پخش۴ نتیجه نهایی
ورامین:مصطفی تاج‌الدبن(۴)-شاهین عالی‌پور/ ساکا:درزی ولی-محمد شاهسون(۳)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته هفتم:

هفته هفتم لیگ دسته اول – پنجشنبه ۱۶ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ دانش‌ورزش فریمان ۳ – سن‌ایچ ساوه ۶ نتیجه نهایی فریمان:محمد عیدی-کمال کهندل-حمید نصیری/ ساوه:نادر حنیفی-رشید قلی‌پور-مجتبی حسن‌نژاد-رضا سپندار(۲)-حمید طاهری
۱۶ استقلال ماهشهر ۱ – شهرداری رشت ۴ نتیجه نهایی استقلال:ضیا احمدی/ شهرداری:کیوان حبیبی-محسن علایی(۲)-پژمان بهادی‌وند
۱۶ نفت امیدیه ۵ – پاس تهران ۲ نتیجه نهایی نفت:حسن حیاطی(۳)-عنایت رجبی-سامان کرمی/ پاس:آبگون
۱۶ دانشکده دزفول ۵ – رعد اصفهان ۴ نتیجه نهایی دانشکده:محمد شفیع پاپی-محمد ذات محمدعلی(۲)-بهنام پورسنگری-رضا دانشیار/ رعد:پوریا گلشنی(۲)-مجتبی قطبی-مسعود گیاهچی
۱۶ بالان شیراز ۵ – صالحین ورامین ۲ نتیجه نهایی بالان:سعید خوش‌خلق-محمد صفری-محمد منتظرالمهدی-مسعود فلاحی-محسن جعفری/ ورامین:مصطفی تاج‌الدین-علی اشتری
۱۶ رامک شیراز  صفر – رعدهوایی مشهد ۶ نتیجه نهایی رعد:ابوالفضل مینویی(۲)-محمد نیک فرجام-محمد رحمانیان-جواد قدیری
۱۶ شاهد تهران ۱ – مبل‌کریمی البرز ۲ نتیجه نهایی شاهد:حامد عبدالهی/ مبل:بهزاد عباسی(۲)
۱۶ ساکاپخش سقز ۵- پیمان شاهرود ۱ نتیجه نهایی ساکا:کریم مهدی‌زاده(۲)-سعید طالب کریمی-محمدشاهسون(۲)/ پیمان:علی عظیمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته هشتم:

هفته هشتم لیگ دسته اول (گروه ۲) – پنج‌شنبه ۲۳ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ پیمان شاهرود ۵– بالان صنعت شیراز ۳ نتیجه نهایی پیمان:محمد علی هدایتی-مصطفی دهقان-امیرنادعلی(۲)-محمدعلی هدایتی/بالان:مسعودفلاح(۲)-محمد دهخدا
۱۶:۲۰ رعد پدافند مشهد صفر-اهورا بهبهان یک نتیجه نهایی اهورا:سجادمسیحی
۱۶ مبل کریمی البرز ۴– رامک شیراز ۲ نتیجه نهایی مبل:حسن احمدی(۲)-سعید جعفری(گل به خودی)/رامک:سعیدجعفری-محمد مهدی شرافت منش
۱۶ صالحین ورامین ۳– شاهد تهران ۲ نتیجه نهایی صالحین:مصطفی ظریفیان(۲)-محمد نامنی/شاهد:محمداسدشیر-محمد کرمی
ساکا پخش سقز(استراحت)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته نهم:

پنجشنبه ۹۶/۹/۳۰

گروه دوم:

*( استراحت ) رعد پدافند هوایی امام رضا (ع)
*بالان صنعت شیراز – ساکا پخش سقز
*اهورا بهبهان – مبل کریمی البرز
*شاهد تهران – پیمان شاهرود
*رامک شیراز – صالحین اتحاد برنا ورامین

Print Friendly
0

صفحه اصلی » لیگ یک- ۹۶

طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات