لیگ یک- ۹۶

هفته اول:

هفته نخست لیگ دسته اول – جمعه ۵ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ شهرداری رشت ۳-سن‌ایچ ساوه ۳ نتیجه نهایی شهرداری:پژمان بهادیوند-احسان موسوی-میثاق حسن‌پور/ سن‌ایچ:نادر حنیفی-رشید قلی‌پور-حسین سلطانی
۱۶ دانش‌ورزش فریمان صفر-نفت امیدیه صفر نتیجه نهایی
۱۵:۳۰ رعدپدافند اصفهان ۳-استقلال ماهشهر ۳ نتیجه نهایی رعد:محسن جانقریان-پوریا گلشنی(۲)/ استقلال:رامین کریمی‌نژاد-رحمان فتحی-ایمان احمدی
۱۶ پاس تهران ۳-دانشکده‌سماء دزفول ۳ نتیجه نهایی پاس:رضا آبگون-فرزین مهری-سعید رضوانی/ دانشکده:محمد ذات‌محمدعلی-امین بصیری‌فر-امیر پورسنگری
۱۶ مبل‌کریمی البرز ۳-رعدپدافند مشهد ۲ نتیجه نهایی مبل:حسن احمدی-محسن زارعی-عباس رنجبرزاده/ رعد:محمدرضا نیک‌فرجام-ابوالفضل مینویی
۱۶ ساکاپخش سقز صفر-شاهد تهران ۱ نتیجه نهایی شاهد:حامد عبدالهی
۱۶ صالحین ورامین ۴-اهورا بهبهان ۳ نتیجه نهایی صالحین:علی اشتری(۲)-شاهین اسدپور(۲)/ اهورا:رضا شایان (۲)-نعیم سیاری
۱۶ پیمان شاهرود ۴-رامک شیراز ۳ نتیجه نهایی پیمان:مصطفی دهقان-محمدهدایتی-محسن رسولی-محمدامیری/ رامک:محمد شرافت‌منش-مهرزاد زارعی-محمد زارعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته دوم:

هفته دوم لیگ دسته اول – جمعه ۱۲ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۶ سن‌ایچ ساوه ۴-نفت امیدیه ۲ نتیجه نهایی سن ایچ:محمدرضا محبی-رشید قلی‌پور(۲)-حمید طاهری/ امیدیه:محمود بهمنی-سعید کرمی
۱۶ شهرداری رشت ۳-رعدپدافند اصفهان ۲ نتیجه نهایی شهرداری:علیرضا جوان-کیانوش شیرپور-نیما راجعی/ رعد:محسن جانقربان-سعید امینی
۱۶ دانشکده‌سماء دزفول ۱-دانش‌ورزش فریمان ۲ نتیجه نهایی دانشکده:بهنام پورسنگری/ فریمان:ناصر حاجی-نصیری
۱۶ استقلال ماهشهر ۵-پاس تهران ۱ نتیجه نهایی استقلال:رحمان فتحی-سعیدعساکره-بهزادخلیلی(۲)احمد دستیاران/ پاس:ابراهیم قبادی
۱۶ شاهد تهران ۴-بالان‌صنعت شیراز۳ نتیجه نهایی شاهد:بهنام خادمی-حامد عبداللهی-محسن فرهمند-محمد اسدشیر/ بالان:محمد صفری(۲)-وحید قاسمی
۱۶ رعدپدافند مشهد ۵-صالحین ورامین ۱ نتیجه نهایی رعد:محمدرضا نیک‌فرجام-حجت وفائی-جواد قدیری-مهران برارپور-محمدرضا رحمانیان / ورامین:شاهین اسدپور
۱۶ رامک شیراز ۲-ساکاپخش سقز صفر نتیجه نهایی رامک:حامددادفر-ایمان فلاحی
۱۶ اهورا بهبهان ۲-پیمان شاهرود ۱ نتیجه نهایی اهورا:فخرالدین موسوی‌پور-حجت مسیحی/ شاهرود:محمد علی هدایتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته سوم:

هفته سوم لیگ دسته اول – چهارشنبه ۱۷ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۵:۴۵ رعدپدافند اصفهان ۳ -سن‌ایچ ساوه ۶ نتیجه نهایی رعد:مسعود گیاهچیان-پوریا گلشنی-رسول احمدی/ ساوه:نادر حنیفی-حمید طاهری(۲)-رضا سپندار-حسین سلطانی-فرشید نادری
۱۶ نفت امیدیه ۰ -دانشکده‌سما دزفول ۰ نتیجه نهایی  –
۱۶ پاس تهران ۲ -شهرداری رشت ۲ نتیجه نهایی پاس:شهاب فتحی‌زاده(۲)/ رشت:مجتبی وفادار-پژمان بهادی‌وند
۱۶ دانش‌ورزش فریمان ۱ -استقلال ماهشهر ۳ نتیجه نهایی فریمان:کمال کهندل/ ماهشهر:احمد دستیاران-وحید کاظمی-مرتضی صالحی
۱۶ صالحین ورامین ۳ -مبل کریمی البرز ۹ نتیجه نهایی ورامین:مصطفی تاج‌الدین-مهدی امامی-علی اشتری/ البرز:بهزاد عباسی(۲)-حسن احمدی(۳)-میثم نوری-بهرام تکاملی(۲)-عباس رنجبرزاده
۱۶ بالان‌صنعت شیراز ۵ -رامک شیراز ۳ نتیجه نهایی  بالان‌صنعت:وحید قاسمی-محمد صفری-سعید زارع-سعید خوش‌خلق-محمد منتظرالمهدی/ رامک:علی حسن‌شاهی-محمد شرافت‌منش-احسان جامه‌بزرگی اخراج محمد صفری از تیم بالان‌صنعت
۱۶ پیمان شاهرود ۲ -رعدپدافند مشهد ۴ نتیجه نهایی شاهرود:مصطفی دهقان(۲)/ مشهد:ابوالفضل مینویی-مهران برارپور-محمدرضا رحمان‌نیا-جمال توکلیان
۱۶ ساکاپخش سقز ۲ -اهورا بهبهان ۴ نتیجه نهایی یقز:هادی بیابانی-رامین راستاد/ بهبهان:فخرالدین موسوی‌پور-رضا شایان‌پور-امیر شجاعی-رضا ظهرابی اعتراض شدید میزبان به داوری و توقف بازی در نیمه اول-اخراج رامین راستاد از تیم سقز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته چهارم:

هفته چهارم لیگ دسته اول – پنجشنبه ۲۵ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سن‌ایچ ساوه ۷– دانشکده سما ۳ نتیجه نهایی سن ایچ:حمید طاهری(۴)-حسین سلطانی(۲)-مجتبی حسن‌نژاد/ دانشکده:محمد ذات محمدعلی-سعید خدایی-امین بصیری
۱۵:۴۵ رعد پدافند اصفهان ۳– پاس قوامین۳ نتیجه نهایی رعد:محسن جانقربان-مسعود گیاهچی-پوریا گلشنی/ پاس:مهدی بهمنی-ابراهیم قبادی-رضا آبگون
۱۶ استقلال نوین ۲– نفت امیدیه صفر نتیجه نهایی استقلال:ایمان احمدی-بهزادخلیلی
۱۶ شهرداری رشت۵– دانش فریمان ۶ نتیجه نهایی شهرداری:پژمان بهادی‌وند(۳)-احسان موسوی-محسن علایی/ دانش:محمد معظم-کمال کهندل-حمید نصیری(۲)-ناصر حاجی-رضا صوفی
۱۶ اهورا بهبهان۵– بالان صنعت شیراز یک نتیجه نهایی اهورا:فخرالدین موسوی‌پور(۲)-رضا شایان‌پور-سجاد مسیحی-رضا ظهرابی/ بالان:وحید قاسمی
۱۶ رامک شیراز ۲– شاهد تهران ۲ نتیجه نهایی رامک:حامد دادفر(۲)/ شاهد:محمد اسدشیر-علی شیرافکن
۱۶:۲۰ مبل کریمی البرز ۲– پیمان شاهرود صفر نتیجه نهایی مبل:عباس رنجبرزاده-حسن احمدی
۱۶ رعد پدافند مشهد ۵– ساکا پخش۵ نتیجه نهایی رعد:جواد قدیری-ابوالفضل مینویی(۲)-امیر رییسی(۲)/ ساکا:نادر قنبری(۲)-سعید طالب کریمی-وحید نوری‌زاده-ریبوار غازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته پنجم:

هفته پنجم لیگ دسته اول – پنجشنبه ۲ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ پاس تهران ۱ – سن‌ایچ ساوه ۲ نتیجه نهایی پاس:ابراهیم قبادی/سن ایج:مجتبی حسن نژاد(۲)
۱۶ دانشکده دزفول ۵ – استقلال ماهشهر۶ نتیجه نهایی دانشکده:زاهد ارجمند(۲)-امیر پورسنگی-دانشیار-محمد ذات محمدعلی/استقلال:احمددستیاران(۳)-ایمان اهنگر(۲)-مرتضی صالحی
۱۶ دانش ورزش ۴ – رعدپدافند اصفهان ۴ نتیجه نهایی دانش:حمیدنصیری(۲)-محمد عیدی(۲)/رعد:عبدالوهاب سامری‌پور-رسول احمدی-پوریا گلشنی-محسن جانقربان
۱۶ نفت امیدیه صفر – شهرداری رشت ۳ نتیجه نهایی شهرداری:میثاق حسن‌پور-پژمان بمادی‌وند-احسان موسوی
۱۶:۳۰ بالان شیراز ۴ – رعد هوایی مشهد ۴ نتیجه نهایی بالان:محمد دهخدایی(۲)-وحید قاسمی-مسعود فلاحی/ رعد:جمال توکلیان-محمدرضا رحمانیان-مهران برارپور(۲)
۱۶ پیمان شاهرود ۲ – صالحین ورامین ۲ نتیجه نهایی پیمان:ابراهیم فلامرزپور-مصطفی دهقان/ صالحین:مصطفی تاج‌الدین-علی اشتری
۱۵ شاهد تهران ۵ – اهورا بهبهان ۷ نتیجه نهایی شاهد:محسن فرهمند(۲)-محمدکرمی-محمد اسدشیر-حامد عبدالهی/ اهورا:امیرشجاعی(۲)-فخرالدین موسوی-حجت مسیح(۲)-نعیم سیاری-رضا شایان‌پور
۱۶ ساکاپخش سقز ۵ – مبل کریمی البرز ۵ نتیجه نهایی ساکا:عباس رنجبرزاده(گل به خودی)-کریم مهدی‌زاده-نادر قنبری-محمد شاهسون(۲)/ مبل:حسن احمدی-عباس رنجبرزاده-وحید تهرانی(۳)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته ششم:

هفته ششم لیگ دسته یک – پنجشنبه ۹ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ مبل‌کریمی البرز ۴-بالان‌صنعت شیراز ۳ نتیجه نهایی مبل:محسن زارعی-وحیدتهرانی-سعیدنعمتی-بهزاد عباسی/ بالان:مسعودفلاحی(۲)-سعیدزارعی
هفته ششم لیگ یک- جمعه ۱۰ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سن ایچ ساوه۱۰–استقلال نوین۳ نتیجه نهایی ساوه:حمید طاهری(۲)-نادر حنیفی(۴)-مجتبی حسن‌نژاد(۲)-نادری-رشی قلی‌پور-رضا سپندار/ استقلال:ایمان آهنگر-مرتضی صالحی-رامین کریمی نژاد
۱۶ پاس قوامین ۳–دانش فریمان۴ نتیجه نهایی
پاس:مهران اسدیان-شهاب فتحی‌زاده(۲)/ فریمان:محمد عشق‌آباد-محمد عیدی-حسینی(گل بخودی)-کمال کهندل
۱۶ شهرداری رشت ۳–دانشکده سما۳ نتیجه نهایی
رشت:میثاق حسن پور-نیما راجعی-کیانوش شیرپور/ دزفول:سعید خدایی(۲)-رضا رشنو
۱۶ رعد اصفهان ۰– نفت امیدیه۴ نتیجه نهایی
نفت:عباس سلطان پور-عقیل عساکره(۲)-محمود بهمنی
۱۶ رعد مشهد ۳–شاهد تهران۲ نتیجه نهایی مشهد:خانچه-رحمان‌نیا-امین شامل/ شاهد:حسین حیدری-محمد اسدشیر
۱۶ اهورا بهبهان۴– رامک شیراز۰ نتیجه نهایی
اهورا:سجاد مسیحی-امیر شجاعی(۲)-رضا شایان‌پور
۱۶ صالحین ورامین ۵–ساکا پخش۴ نتیجه نهایی
ورامین:مصطفی تاج‌الدبن(۴)-شاهین عالی‌پور/ ساکا:درزی ولی-محمد شاهسون(۳)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته هفتم:

هفته هفتم لیگ دسته اول – پنجشنبه ۱۶ آذر
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ دانش‌ورزش فریمان ۳ – سن‌ایچ ساوه ۶ نتیجه نهایی فریمان:محمد عیدی-کمال کهندل-حمید نصیری/ ساوه:نادر حنیفی-رشید قلی‌پور-مجتبی حسن‌نژاد-رضا سپندار(۲)-حمید طاهری
۱۶ استقلال ماهشهر ۱ – شهرداری رشت ۴ نتیجه نهایی استقلال:ضیا احمدی/ شهرداری:کیوان حبیبی-محسن علایی(۲)-پژمان بهادی‌وند
۱۶ نفت امیدیه ۵ – پاس تهران ۲ نتیجه نهایی نفت:حسن حیاطی(۳)-عنایت رجبی-سامان کرمی/ پاس:آبگون
۱۶ دانشکده دزفول ۵ – رعد اصفهان ۴ نتیجه نهایی دانشکده:محمد شفیع پاپی-محمد ذات محمدعلی(۲)-بهنام پورسنگری-رضا دانشیار/ رعد:پوریا گلشنی(۲)-مجتبی قطبی-مسعود گیاهچی
۱۶ بالان شیراز ۵ – صالحین ورامین ۲ نتیجه نهایی بالان:سعید خوش‌خلق-محمد صفری-محمد منتظرالمهدی-مسعود فلاحی-محسن جعفری/ ورامین:مصطفی تاج‌الدین-علی اشتری
۱۶ رامک شیراز  صفر – رعدهوایی مشهد ۶ نتیجه نهایی رعد:ابوالفضل مینویی(۲)-محمد نیک فرجام-محمد رحمانیان-جواد قدیری
۱۶ شاهد تهران ۱ – مبل‌کریمی البرز ۲ نتیجه نهایی شاهد:حامد عبدالهی/ مبل:بهزاد عباسی(۲)
۱۶ ساکاپخش سقز ۵- پیمان شاهرود ۱ نتیجه نهایی ساکا:کریم مهدی‌زاده(۲)-سعید طالب کریمی-محمدشاهسون(۲)/ پیمان:علی عظیمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته هشتم:

هفته هشتم لیگ دسته اول (گروه ۲) – پنج‌شنبه ۲۳ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ پیمان شاهرود ۵– بالان صنعت شیراز ۳ نتیجه نهایی پیمان:محمد علی هدایتی-مصطفی دهقان-امیرنادعلی(۲)-محمدعلی هدایتی/بالان:مسعودفلاح(۲)-محمد دهخدا
۱۶:۲۰ رعد پدافند مشهد صفر-اهورا بهبهان یک نتیجه نهایی اهورا:سجادمسیحی
۱۶ مبل کریمی البرز ۴– رامک شیراز ۲ نتیجه نهایی مبل:حسن احمدی(۲)-سعید جعفری(گل به خودی)/رامک:سعیدجعفری-محمد مهدی شرافت منش
۱۶ صالحین ورامین ۳– شاهد تهران ۲ نتیجه نهایی صالحین:مصطفی ظریفیان(۲)-محمد نامنی/شاهد:محمداسدشیر-محمد کرمی
ساکا پخش سقز(استراحت)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته نهم:

هفته نهم لیگ دسته اول (گروه ۲) – پنج‌شنبه ۳۰ آبان
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ بالان صنعت ۷ – ساکاپخش سقز ۴ نتیجه نهایی بالان:سعید زارعی(۲)-محمد صفری(۲)-آرش مرادیان(۲)-سعید خوش‌خلق/ ساکا:محمد شاهسون(۲)-کریم مهدی‌زاده(۲)
۱۶ اهورا بهبهان ۳ – مبل‌کریمی البرز ۱ نتیجه نهایی اهورا:سجاد مسیحی(۳)/ مبل:میثم نوری
۱۶ شاهد تهران ۱ – پیمان شاهرود ۱ نتیجه نهایی شاهد:محسن فرهمند/ شاهرود:سعید حاجیلری
۱۵:۳۰ رامک شیراز ۳ – صالحین ورامین ۳ نتیجه نهایی رامک:محمد بانشی-محمدمهدی شرافت‌منش-مهدی ششدهی/ صالحین:محمد مولایی-بهزاد حسن‌زاده-محمدنامنی
رعد هوایی مشهد(استراحت)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هفته دهم:

هفته دهم لیگ دسته اول – یکشنبه ۱۰ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ سن‌ایچ ساوه ۳- شهرداری رشت صفر نتیجه نهایی سن ایچ:رشیدقلی پور(۲)-رضا سپندار
۱۶ نفت امیدیه ۳- دانش‌ورزش فریمان ۲ نتیجه نهایی نفت:حسن حیاتی-امین حطاوی-عنایت رجبی/ فریمان:بخشنده(۲)
۱۶ استقلال ماهشهر ۳- رعدپدافند اصفهان ۱ نتیجه نهایی استقلال:احمدی-کریمی نژاد-حاجی/رعد:محمدباباپور
۱۶ دانشکده‌سما دزفول ۲- پاس تهران ۴ نتیجه نهایی دانشکده:بهنام پورسنگری-محمد ذات‌محمدعلی/ پاس:دهقانی-آبگون-فتحی‌زاده-دل‌انگیز
۱۶ رعد هوایی مشهد ۲- مبل‌کریمی البرز ۲ نتیجه نهایی رعد:جواد قدیری-محمدعیدی/مبل:محسن زارعی-عباسی
۱۶ شاهد تهران ۴ – ساکاپخش سقز ۱ نتیجه نهایی شاهد:حامدعبداللهی-محمدکرمی(۲)-علی محمودی/ساکا:اسماعیل عظیمیان
۱۶ اهورا بهبهان ۴ – صالحین ورامین ۲ نتیجه نهایی اهورا:نعیم سیاری-سجاد مسیحی(۲)-فخرالدین موسوی پور/صالحین:مصطفی تاج‌الدین-محمد نامنی
۱۶ رامک شیراز ۳- پیمان شاهرود ۲ نتیجه نهایی رامک:محمدمهدی شرافت‌منش-سعید جعفری-حسن شاهی/پیمان:امیرنادعلی-ابراهیم فلامرزپور

 

هفته یازدهم:

هفته یازدهم لیگ دسته اول – شنبه ۱۶ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه
۱۶ نفت امیدیه ۳ – سن‌ایچ ۲ نتیجه نهایی امیدیه:هاشم شیرعلی-سعید کرمی-سجاد بهبهانی/ سن‌ایچ:رشید قلی‌پور-نادر حنیفی
۱۶ پاس تهران ۱ – استقلال ماهشهر ۳ نتیجه نهایی پاس:سعید رضوانی/ ماهشهر:رامین کریمی‌نژاد-ناصر حاجی(۲)
۱۶ رعد اصفهان ۰ – شهرداری رشت ۳ نتیجه نهایی رشت:احسان موسوی-علیرضا جوان-کیانوش شیرپور
۱۶ دانش فریمان ۲ – دانشکده دزفول ۶ نتیجه نهایی فریمان:محمد معظم-آل احمد /دزفول:محمد ذات‌محمدعلی-سعید خدایی(۲)-امین بصیری(۳)
۱۶ بالان‌صنعت ۳ – شاهد تهران ۰ نتیجه نهایی شیراز:آرش مرادیان-مسعود فلاحی-سعید زارعی
۱۶ صالحین ورامین ۱ – رعدهوایی مشهد ۴ نتیجه نهایی ورامین:شاهین عالی‌پور/ مشهد:محمد عیدی(۲)-محمدرضا نیک‌فرجام-جواد قدیری
۱۶ ساکاپخش سقز ۱ – رامک شیراز ۲ نتیجه نهایی سقز:محمد شاهسون/ رامک:محمد زارعی(۲)
۱۶ پیمان شاهرود ۴ – اهورا بهبهان ۶ نتیجه نهایی شاهرود:ابراهیم فلامرزپور-سیدمهدی شافعی-سعید حاجیلری-مصطفی دهقان/ بهبهان:سجاد مسیحی(۲)-امیر شجاعی(۲)-رضا شایان‌پور(۲)

هفته دوازدهم:

هفته دوازدهم لیگ دسته اول – جمعه ۲۲ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۶ سن‌ایچ ۳- رعد اصفهان۲ پایان بازی سن ایچ:حسین سلطانی-حمید طاهری-رضا سپندار/ رعد:سعید امینی-مجتبی قطبی
۱۶ سماء دزفول ۲- نفت امیدیه۴ پایان بازی سما:سعید صفدری-سعید خدایی/ نفت:سجاد بهبهانی-محمود بهمنی-عنایت رجبی-هاشم شیرعلی
۱۶ شهرداری رشت ۴ – پاس تهران یک پایان بازی شهرداری:احسان موسوی-میثاق حسن‌پور-پژمان بهادی‌وند(۲)/ پاس:شهاب فتحی زاده
۱۸ استقلال ماهشهر ۶ – دانش فریمان ۲ پایان بازی ماهشهر:رامین کریمی‌نژاد(۲)-ایمان احمدی-احمد دستیاران-صالحی-صادق لویمی/ فریمان:آل احمد-محمد معظم
۱۶ مبل البرز یک – صالحین ورامین یک پایان بازی مبل:مهدی رضائیان/ صالحین:شاهین عالی‌پور
۱۶ رامک شیراز ۲ – بالان‌صنعت یک پایان بازی رامک:علی حسن شاهی-محمد زارعی/ بالان:محمد صفری
۱۶ رعدهوایی مشهد۶ – پیمان شاهرود ۲ پایان بازی رعد:ابوالفضل مینویی-کمال کهندل(۲)-محمدرضا نیک‌فرجام-امیر رئیسی-محمد عیدی/  پیمان:امیر نادعلی-سلمان خرم
۱۶ اهورا بهبهان  ۴- ساکاپخش سقز یک پایان بازی اهورا:سجاد مسیحی(۳)-امیر شجاعی/ ساکا:محمد شاهسون

هفته سیزدهم:

هفته سیزدهم لیگ دسته اول – جمعه ۲۹ دی
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۶ پاس قوامین صفر – رعد اصفهان ۴ نتیجه نهایی رعد:بادیاب(۲)-پوزش-مجتبی قطبی
۱۶ سماء دزفول ۴- سن‌ایچ ساوه یک ناتمام دزفول:رضا دانشیار(۲)-سجاد صفدری-سجاد پیری/ سن ایچ:علی مروتی وقفه در بازی به علت خاموشی برق-ترک میدان سن ایچ
۱۶ نفت امیدیه ۲- استقلال نوین ماهشهر ۵ نتیجه نهایی نفت: حسن حیاطی-محمود بهمنی/ ماهشهر:ناصر حاجی – وحید کاظمی-سامان کرمی(گل به خودی)-سعید عساکره-احمد دستیاران
۱۶ ورزش فریمان یک – شهرداری رشت ۳ نتیجه نهایی فریمان:امید رضایی/  شهرداری:احسان موسوی-پژمان بهادی وند(۲)
۱۶ بالان صنعت شیراز ۳- اهورا بهبهان یک نتیجه نهایی بالان:بهزاد خلیلی(۲)-آرش مرادیان/ اهورا:سجاد مسیحی
۱۶ شاهد تهران ۴- رامک شیراز۶ نتیجه نهایی شاهد:قاسمی-محمدزارعی(گل به خودی)محسن فرهمند-محمد حیدری/ رامک:حامد دادفر-علی حسن شاهی(۲)-علی پیلتن-مرتضی فلاحی-محمد زارعی
۱۶ پیمان شاهرود ۳ – مبل کریمی البرز ۵ نتیجه نهایی پیمان:سعید حاجیلری(۳)-امیر نادعلی/ مبل:بهزاد عباسی-میثم نوری(۲)-حسن احمدی(۲) توقف بازی به دلیل درگیری
۱۶ ساکا سقز یک- رعدهوایی مشهد ۵ نتیجه نهایی سقز:رامین راستاد/ رعد:محمد عیدی(۳)-محمد شاهسون(گل به خودی)-هادی بیابانی(گل به خودی) توقف بازی به دلیل درگیری

هفته چهاردهم:

هفته چهاردهم لیگ دسته اول – جمعه ۶ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۶ سن‌ایچ ۵- پاس تهران صفر نتیجه نهایی سن‌ایچ:نادرحنیفی-رضا سپندار-رشید قلی‌پور-مجتبی حسن‌نژاد-حمید طاهری
۱۶ استقلال ماهشهر ۶- دانشکده دزفول ۴ نتیجه نهایی ماهشهر:احمد دستیاران(۳)-ایمان احمدی-صادق لویمی-رامین کریمی‌نژاد/ دانشکده:محمدذات محمدعلی-امین بصیری-رضا دانشیار-سجاد پیری
۱۶ رعد اصفهان ۴- ورزش فریمان ۲ نتیجه نهایی رعد:پوریا گلشنی(۳)-مجتبی قطبی
۱۶ شهرداری رشت ۴- نفت امیدیه صفر نتیجه نهایی شهرداری:مهرشاد وفادار-پژمان بهادی‌وند-میثاق حسن پور-محسن علایی
۱۶ رعد مشهد ۳- بالان‌صنعت ۲ نتیجه نهایی مشهد:جواد قدیری-علی پاکنهاد-امیر رئیسی/ بالان:سعیدزارعی-بهزادخلیلی
۱۶ صالحین ورامین ۴- پیمان شاهرود۴ نتیجه نهایی ورامین:مصطفی تاج‌الدین(۳)-پرویز اصغری/ شاهرود:سیدمهدی شافعی(۲)-محمدمهدی علی‌پور-سعید حاجیلری
۱۶ اهورا بهبهان ۴- شاهد تهران ۲ نتیجه نهایی بهبهان:سجاد مسیحی(۲)-فخرالدین موسوی‌پور(۲)/ شاهد:علی محمودی-محمدکرمی
۱۶ مبل البرز ۶- ساکاپخش سقز یک نتیجه نهایی مبل:بهزادعباسی(۲)-حمیدبخشی-میثم نوری-حسن احمدی(۲)/ساکا:محمدشاهسوند

هفته پانزدهم:

هفته پانزدهم لیگ دسته اول – پنجشنبه ۱۲ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۶ استقلال ماهشهر ۲- سن‌ایچ ساوه ۲ نتیجه نهایی استقلال:مرتضی صالحی-احمد دستیاران/سن‌ایچ:مجتبی حسن نژاد-دستیاران(گل به خودی)
۱۶ دانشکده دزفول یک- شهرداری رشت یک نتیجه نهایی دزفول:محمد ذات محمدعلی/ شهرداری:کیانوش شیرپور
۱۶ ورزش فریمان ۲- پاس تهران یک نیمه تمام فریمان:محمد معظم-آل احمد/ پاس:دهقانی
۱۶ ساکاپخش سقز ۳- صالحین ورامین ۲ نتیجه نهایی ساکا:اسماعیل عظیمی-هادی بیابانی-طهمورث وطنی/صالحین:پرویز اصغری-مصطفی تاج‌الدین
۱۶ رامک شیراز۳- اهورا بهبهان ۲ نتیجه نهایی رامک:سعید جعفری-محمد زارعی-ششدهی/ اهورا:نعیم سیاری-رضا شایان‌پور
۱۶ بالان صنعت ۲- مبل‌کریمی البرز ۲ نتیجه نهایی بالان:آرش مرادیان-محمد صفری/ مبل:بهزاد عباسی-حمید بخشی
۱۶ شاهد تهران ۳- رعدهوایی مشهد ۴ نتیجه نهایی شاهد:محسن فرهمند-علی محمودی-محسن کبیریان/ مشهد:محمدرضا نیک‌فرام-امیر رئیسی-کمال کهندل-احسان اصغرزاده
۱۶ نفت امیدیه۴-رعد اصفهان۴ نتیجه نهایی نفت:سعید کرمی-هاشم شیرعلی-سجاد بهبهانی-حسن حیاتی/رعد:پوریا گلشنی(۳)-وحید میرزایی

هفته شانزدهم:

هفته شانزدهم لیگ دسته اول – پنجشنبه ۱۹ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۶:۵۰ شهرداری رشت ۴- استقلال ماهشهر ۲ نتیجه نهایی شهرداری:علیرضا جوان-پژمان بهادیوند(۲)-مهرشاد وفادار/ استقلال:سعید عساکره-مرتضی صالحی
۱۶ سن ایچ ساوه ۸- ورزش فریمان یک نتیجه نهایی سن ایچ:نادر حنیفی-رشید قلی پور-حمید طاهری(۲)-محمد محبی-فرشید نادری-علی مروتی-رضا سپندار/ورزش:احسان موسوی
۱۶ پاس تهران ۲- نفت امیدیه ۲ نتیجه نهایی پاس:شهاب فتحی زاده-فرزین مهری /نفت:محمد میریان-میعاد هوشمندی
۱۶ رعد اصفهان۷- سماء دزفول ۲ نتیجه نهایی رعد:محمدجواد بادیاب-وحید میرزایی-محسن جانقربان(۲)-پوریا گلشنی-امیر پوزش/دزفول:سجاد پیری-رضا دانشیار
۱۶ مبل کریمی البرز ۲- شاهد تهران۲ نتیجه نهایی مبل:میثم نوری(۲)/شاهد:محمد اسدشیر-مجتبی امیرخانی
۱۶ پیمان شاهرود ۳- ساکاپخش سقز ۳ نتیجه نهایی شاهرود:محمدمهدی علیپور(۲)-امیر نادعلی/ساکا:محمد شاهسوند(۲)-رامین راستاد
۱۶ رعد هوایی مشهد ۵- رامک شیراز یک نتیجه نهایی رعد:محمدرضا رحمانیان(۲)-محمد عیدی(۲)-محمد رضا خوانچه/رامک:حامد دادفر
۱۶ صالحین ورامین ۵- بالان صنعت شیراز۲ نتیجه نهایی صالحین:محمد نامنی-مصطفی تاج الدین(۳)-مصطفی ظریفیان/بالان:محمد منتظرالمهدی-بهزاد خلیلی

هفته هفدهم:

هفته هفدهم لیگ دسته اول – چهارشنبه ۲۵ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۶ بالان شیراز۸-پیمان شاهرود یک نتیجه نهایی بالان:سعید خوش خلق(۲)-سعید زارعی(۲)-بهزاد خلیلی(۳)-ارسلان بانشی پیمان:امیر نادعلی
۱۶ رامک شیراز یک-مبل کریمی ۲ نتیجه نهایی رامک:مهرزاد زارعی مبل:وحید تهرانی-سعید نعمتی اخراج دروازه بان رامک
۱۶ اهورا بهبهان ۴– رعد مشهد ۲ نتیجه نهایی اهورا:حجت مسیحی-نعیم سیاری-امیر شجاعی-فخرالدین موسوی پور  رعد:محمدرضارحمانیان-محمدرضا نیک فرجام
۱۶ شاهد تهران۳– صالحین ورامین ۲ نتیجه نهایی شاهد:محسن فرهمند-محمد کرمی-بهنام خادمی  صالحین:مصطفی ظریفیان

هفته هجدهم:

هفته هجدهم لیگ دسته اول – دوشنبه ۳۰ بهمن
زمان بازی وضعیت گلزنان حاشیه 
۱۵:۵۵ مبل کریمی ۴- اهورا بهبهان ۳ نتیجه نهایی مبل:میثم نوری-عباس رنجبر-وحید تهرانی-بهزاد عباسی/اهورا:حسین قپانچی-سجاد مسیحی-احسان متولی
۱۶ پیمان شاهرود صفر- شاهد تهران ۵ نتیجه نهایی شاهد:حسین حیدری(۲)-محمد کرمی-مجتبی امیرخانی(۲)
۱۶:۲۰ ساکاپخش سقز ۴- بالان صنعت یک نتیجه نهایی ساکا:محمدشاهسون-کریم مهدی زاده(۲)-هادی بیابانی/بالان:سعیدزارعی
۱۶ صالحین ورامین ۸- رامک شیراز ۵ نتیجه نهایی صالحین:مصطفی تاج الدین(۵)-مصطفی ظریفیان-حمیدرضا تاجیک-منوچهر لطفی/رامک:محمدزارعی(۲)-محمدمهدی ششدهی-ایمان فلاحی-علی حسن شاهی

صفحه اصلی » لیگ یک- ۹۶

طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات