مسابقات داخل سالن فوتسال مردان آسیا – ترکمنستان

روز نخست (۱۶ سپتامبر / ۲۵ شهریور):
* چین تایپه – ویتنام
* جزایر سلیمان – هنگ‌کنگ
* افغانستان – چین
* مالدیو – امارات متحده عربی

روز دوم (۱۸ سپتامبر / ۲۷ شهریور):
* تایلند – اندونزی
* ژاپن – لبنان
* جزایر سلیمان – چین تایپه
* هنگ‌کنگ – ترکمنستان
* ایران – تاهیتی
* قرقیزستان – اردن
* مالدیو – افعانستان
* امارات متحده عربی – ازبکستان

روز سوم (۱۹ سپتامبر / ۲۸ شهریور):
* اندونزی – ژاپن
* لبنان – تایلند
* ویتنام – هنگ‌کنگ
* ترکمنستان – جزایر سلیمان
* تاهیتی – قرقیزستان
* اردن – ایران
* چین – امارات متحده عربی
* ازبکستان – مالدیو

روز چهارم (۲۰ سپتامبر / ۲۹ شهریور):
* ویتنام – جزایر سلیمان
* چین تایپه – ترکمنستان
* چین – مالدیو
* افغانستان – ازبکستان

روز پنجم (۲۱ سپتامبر / ۳۰ شهریور):
* تایلند – ژاپن
* لینان – اندونزی
* هنگ‌کنگ – چین تایپه
* ترکمنستان – ویتنام
* ایران – قرقیزستان
* اردن – تاهیتی
* امارات متحده عربی – افغانستان
* ازبکستان – چین

روز ششم (۲۳ سپتامبر / ۱ مهر):
* مرحله یک‌چهارم نهایی

روز هفتم (۲۴ سپتامبر / ۲ مهر):
* مرحله نیمه‌نهایی

روز هشتم (۲۶ سپتامبر / ۳ مهر):
* مرحله فینال و رده‌بندی

Print Friendly
0

صفحه اصلی » مسابقات داخل سالن فوتسال مردان آسیا – ترکمنستان

طراحی سایت
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات