ناصر صالح با برکناری بسطامی به عنوان سرمربی تیم راه ساری انتخاب شد.