هنرمندان فوتسالیست!

هنرمندان فوتسالیست!

این عکس مربوط به حضور تیم ستاره‌ها که با عنوان تیم هنرمندان معروف شده است درمسابقات بین‌ المللی آرمان کاپ مالزی است.؛