همه چیز دست پتروشیمی است

همه چیز دست پتروشیمی است

در این مطلب به بازی های باقیمانده چهار تیم شهرداری ساوه،زمزم اصفهان،پتروشیمی ماهشهر و راه ساری که برای بقا می جنگند اشاره می کنیم.؛