ویژگی های پاس اصولی در فوتسال

ویژگی های پاس اصولی در فوتسال

طبق روال هر هفته، در این سه شنبه هم به یکی دیگر از بحث های علمی در فوتسال می پردازیم و این بار موضوع مهم پاس دادن در فوتسال را مطرح کرده ایم.؛
افشین کاظمی؛مصدوم یا شاکی؟

افشین کاظمی؛مصدوم یا شاکی؟

افشین کاظمی خودش را به مصدومیت زده اما او بابت عدم دریافت مطالباتش شاکی است و برای گیتی پسند به میدان نمی رود.؛