کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه ای دو ایرانی را به عنوان مسئول مسابقات و استیناف مسابقات قهرمانی فوتسال 2014 آسیا معرفی کرد.