معاون ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی از تاسیس باشگاه ورزشی این دانشگاه و راه اندازی تیم فوتسال خبر داد.