هفته دهم و پایانی لیگ دسته دوم فوتسال کشور با برگزاری سه دیدار به انجام رسید.