با اعلام افشین دبیری،جواد اصغری مقدم رسما به عنوان مربی - بازیکن در تیم دبیری تبریز فعالیت خواهد کرد.