دومین دیدار دوستانه تیم های ایران و روسیه هم به تساوی انجامید.