مدیرفنی مس سونگون، به دنبال برکناری تقی پور به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد.