مذاکره قمی ها با کفاشیان!

مذاکره قمی ها با کفاشیان!

مسئولان استان قم برای خرید یک تیم دسته اولی فوتسال جلسه‌ای را با رئیس فدراسیون فوتبال برگزار کردند.؛