سرمربی تیم تاسیسات دریایی تهران به عنوان بهترین مربی سال 93 انتخاب شد.