حسن زاده برای هدایت تیم حفاری خوزستان در فصل جدید با مدیران این باشگاه به توافق رسید.