مهدی غیاثی هدایت نماینده قم در لیگ برتر را بر عهده گرفت.