اسامی کادر فنی تیم فوتسال اقتدار نوین فردوسی مشهد برای فصل 94 رسما اعلام شد.