علی تارقلی زاده یکی از مدیران ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا، صاحب کرسی ارزشمندی برای ایران در AFC است. با این حال مردم اطلاعات زیادی از این افتخار ورزش کشورمان ندارند. در این مصاحبه سعی کردیم زندگی 53 ساله تارقلی زاده را مرور کنیم و به اطلاعات جالبی هم رسیدیم.