رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان تأکید کرد که این مجموعه نمی‌توانسته برای بقای تیم فوتسال کاشی نیلو در لیگ برتر کمک مالی انجام دهد.