رئیس کمیته فوتسال از نمایش تیم ملی در مسابقات جایزه بزرگ برزیل می گوید.