تیم ملی فوتسال ایران با وجود توقف مقابل چین به مقام قهرمانی رقابت های چهارجانبه این کشور دست یافت.