«فوتخند» همزمان با عید سعید مبعث شروع به کار کرد و از این پس رویدادهای فوتسالی از نگاهی دیگر و با چاشنی شوخی و خنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.