اولین سوژه بخش طنز پایگاه خبری، موضوع پاداش های تیم ملی است که پیشنهاد می کنیم آن را از دست ندهید.