پایگاه خبری فوتسال عکسی قدیمی را برای اولین بار منتشر می کند که در آن عباس ترابیان و فردوسی پور در کنار سایر فوتبالی ها بعد از بازی فوتسال انداخته اند.