ویدئو درگیری های آخر بازی و توضیحات سرمربی های دو تیم را در این باره در ادامه ببینید.