به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مربیان، جو سالن میزبانی شهروند که به قلعه عقاب‌ها معروف است، به قدری سنگین است که عرصه را برای تمامی میهمانان تنگ می‌کنند. شاید از هر کدام از اهالی فوتسال سوال شود که جو کدام سالن کشور سنگین‌تر است،در پاسخ به آن سالن سیدرسول حسینی ساری را نام ببرد.