حرکت ناجوانمردانه علی عابدین در بازی با حفاری در لیگ فوتسال توجه همگان را جلب کرده، اما جالب است بدانید مشابه آن بارها در لیگ اتفاق افتاده و تبدیل به یک بدعت در فوتسال شده است.