وحید شمسایی این روزها در کلاس مربی گری نشسته و همچون زمین فوتسال، کارهای عجیب و غریبی از او دیده می شود.