شمسایی:الکی به سمت فوتسال کشیده شدم/بزرگترین اشتباهم نماندن در فوتسال اروپا بود/فوتسالم را مدیون پنج نفر هستم

شمسایی:الکی به سمت فوتسال کشیده شدم/بزرگترین اشتباهم نماندن در فوتسال اروپا بود/فوتسالم را مدیون پنج نفر هستم

هر قهرمانی برای خود داستانی دارد، استارت هر ورزشکاری هم با دیگری معمولا متفاوت است. هر کسی به یک شکل و با یک انگیزه سمت یک رشته ورزشی می‌رود و مسیر قهرمانی را طی می‌کند، اما...؛