هیات فوتبال اصفهان در حالی قوانین عجیب و غریبی اعمال می کند که مقصر اصلی آن کسی نیست جز کاظم سلیمانی.