هفته دوازدهم لالیگا اسپانیا با برتری هر سه مدعی قهرمانی به پایان رسید.