رقابت‌های جام زمستان ۱۷-۲۰۱۶ ایتالیا با برگزاری ۴ بازی در گروه‌های چهارگانه آغاز شد.