صدرنشینان سری A به نیمه‌نهایی وینتر کاپ ۱۷-۲۰۱۶ صعود کردند.