هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال هفته آینده در مورد بازی های عقب افتاده هقته هفدهم تصمیم گیری می کند.