هفته نخست از نیم فصل دوم سری آ ایتالیا ۱۷-۲۰۱۶ با برگزاری ۶ بازی به پایان رسید.