تیم منصوری قرچک در بازگشت به فوتسال به دنبال حضور قدرتمندانه در لیگ دسته دوم است.