علی خسروی، سخنگوی کانون داوران کشور در یادداشتی درباره خداحافظی حسین شاهمرادی از دنیای داوری فوتسال نوشت.