گفتگو با سرمربی اسبق تیم ملی را در خصوص فوتسال ایران و نوروز بخوانید.