رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی گفت که برای صدور ویزای سرمربی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال اقدام دیرهنگامی انجام شد.