اولین بانوی ترانسفری فوتسال ایران کیست؟

اولین بانوی ترانسفری فوتسال ایران کیست؟

به تازگی و برای اولین بار اعظم آخوندی به عنوان اولین بانوی فوتسالیست ایرانی به تیمی مالدیوی (club immigration) ترانسفر شده است تا در یک تورنمنت یک ماهه این تیم باشگاهی را همراهی کند.؛