حلاجی:با شمسایی صحبت کرده‌ایم اما همچنان منتظر تعیین بودجه هستیم/ امیدواریم تا پایان فروردین هیئت مدیره تشکیل جلسه دهد

حلاجی:با شمسایی صحبت کرده‌ایم اما همچنان منتظر تعیین بودجه هستیم/ امیدواریم تا پایان فروردین هیئت مدیره تشکیل جلسه دهد

مدیرعامل باشگاه تأسیسات دریایی گفت: با وحید شمسایی برای هدایت تیم در فصل آینده جلسه داشته‌ایم، اما برای نهایی کردن قرارداد منتظر تعیین بودجه باشگاه هستیم.؛