بلو، تاینان،گایو ،گرتو و مورنو 5 بازیکن برزیلی شاخص فوتسال ما بودند که فصل گذشته عملکرد خوبی در تیم های خود داشتند.