مدیرعامل باشگاه تاسیسات گفت: شمسایی همچنان گزینه اصلی سرمربیگری تیم بوده و می‌دانیم دلش با تاسیسات است.