آقای گل جهان در خصوص قراردادش برای رقابت های امسال لیگ برتر فوتسال گفت: قراردادی ندارم و در این مورد هم باید منتظر تامین بودجه باشیم.