در سال شلوغ فوتسال ملی،ایران در 4 فصل سال چهار تورنمنت مختلف را پشت سر می گذارد.