مالک باشگاه دبیری تبریز انتقاد تندی به کمیته فوتسال مطرح کرده و گفت در صورتی که جواب قانع کننده‌ای به حواشی داده نشود، از لیگ کناره‌گیری خواهد کرد.