سلیمانی: اهل لابی‌گری نیستم

سلیمانی: اهل لابی‌گری نیستم

سرپرست دبیری کمیته فوتسال گفت:به صراحت می‌گویم اهل بی قانونی و لابی‌گری نیستم، مسئولان آذرخش بی‌قانون‌اند و از قانون اطلاع ندارند.؛