در این گزارش رادیویی به بررسی آخرین وضعیت تیم های لیگ برتری در آستانه شروع فصل 96 پرداخته ایم.